Informacje

Do portu Świnoujście będzie prowadził 70-km tor wodny o gł. 17 i szer. 500 m / autor: Pixabay
Do portu Świnoujście będzie prowadził 70-km tor wodny o gł. 17 i szer. 500 m / autor: Pixabay

Bez tej inwestycji port w Świnoujściu się udusi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 stycznia 2024, 18:05

    Aktualizacja: 9 stycznia 2024, 18:12

  • Powiększ tekst

Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności wraz z m.in. raportem o oddziaływaniu na środowisko dla budowy nowego toru podejściowego do portu morskiego w Świnoujściu. Wartość inwestycji to 7,33 mld zł. Trasa nowego toru wodnego do portu w Świnoujściu ma przebiegać tak, aby ominąć niemieckie wody terytorialne

Przetarg ogłoszono na opracowanie studium wykonalności (z analizą kosztów i korzyści) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raportem na odkład urobku do morza oraz opracowaniami pomocniczymi dla inwestycji „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”.

Podstawa do przetargu

Jak przekazano w opisie przedmiotu zamówienia, w technicznej części studium wykonawca przedstawi i przeanalizuje minimum trzy warianty rozwiązań technicznych, techniczno-organizacyjnych realizacji projektu oraz lokalizacji i przebiegu nowego toru podejściowego do Świnoujścia.

Wskazany w studium wykonalności wariant optymalny, po uzgodnieniu z Urzędem Morskim będzie podstawą do wszczęcia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie prac czerpalnych dla inwestycji.

Zaznaczono, że w ramach wykonania studium wykonalności należy uwzględnić, iż Urząd Morski w następnej fazie inwestycji planuje zlecić raport z wywiadu ferromagnetycznego, oczyszczenie trasy nowego toru podejściowego do Świnoujścia z obiektów niebezpiecznych i prace zasadnicze związane z projektowaniem i budową nowego toru podejściowego.

Termin realizacji zamówienia określono na 32 miesiące od dnia podpisania umowy. Składanie ofert w przetargu możliwe jest do 12 lutego br. do godz. 10:30.

70 km toru wodnego

Inwestycja „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” będzie polegała na utworzeniu na istniejącym akwenie żeglugowym ok. 70-kilometrowego toru wodnego o głębokości 17 i szerokości 500 m. Całkowita wartość tej inwestycji to 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Trasa nowego toru wodnego ma przebiegać tak, aby ominąć niemieckie wody terytorialne, co ma pozwolić na niezależne i bezkonfliktowe wykonanie prac przy budowie drogi wodnej, wykonanie niezbędnego oznaczenia nawigacyjnego i późniejsze utrzymanie podejścia do portu. Obecnie jedynym torem podejściowym do Świnoujścia jest trasa północna, która przebiega w bliskim sąsiedztwie granicy wód terytorialnych.

Realizacja inwestycji ma pozwolić na bezpieczny transport wodny do portu zewnętrznego w Świnoujściu dla zwiększonej liczby statków o większych parametrach. Poza tym szerszy i głębszy tor wodny ma poprawić bezpieczeństwo nawigacji statków morskich oraz zwiększyć przepustowość infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu.

»» O inwestycjach w polskie porty morskie czytaj tutaj:

Jak polskie porty mogą zyskać na bliskowschodnim kryzysie?

Dlaczego polskie porty szkodzą Niemcom?

Port Północny w polskich rękach. „Odzyskujemy kluczowe firmy”

Budowa nowego toru podejściowego do portu w Świnoujściu będzie sfinansowana w części ze środków unijnych – z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Pre-umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Urzędem Morskim w Szczecinie została podpisana w lipcu ub.r.

W ramach rozwoju zespołu portów Świnoujście-Szczecin w 2022 r. oddano m.in. pogłębiony do głębokości 12,5 m tor wodny na długości ponad 60 km. W 2022 r. w portach Szczecin i Świnoujście przeładowano 36,8 mln ton towarów, co oznaczało wzrost o 10,8 proc. w stosunku do 2021 r.

PAP, sek

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych