Informacje

Wprowadzone zostaną kwoty dochodów wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych / autor: Pixabay
Wprowadzone zostaną kwoty dochodów wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych / autor: Pixabay

Zwolnienie z podatku Belki? Nie dla każdego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 marca 2024, 11:45

  • 1
  • Powiększ tekst

Zwolnienie z podatku Belki będzie dotyczyło dochodów z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji zapisanych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych – wskazał wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Na stronach sejmowych została opublikowana odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana na interpelację poselską, dotyczącą likwidacji podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.

Wiceminister finansów napisał, że w resorcie trwają prace nad zmianami, które mają na celu ograniczenie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych. Jak wyjaśnił Jarosław Neneman, „propozycja zawarta w projekcie zakłada, że wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych”.

A co z oszczędnościami?

W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło części dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych” – czytamy w odpowiedzi wiceministra.

„Podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych. Wyodrębniony pakiet oszczędnościowy może być prowadzony przez instytucję finansową (bank, SKOK lub oddział banku zagranicznego), mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał Neneman.

»» O podatku od dochodów z inwestycji czytaj też tutaj:

Domański: będzie kwota wolna od podatku Belki

Środowisko bankowe o podatku Belki

A oszczędności?

Jak wskazał, instytucja finansowa „prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy” nie będzie pobierała, jako płatnik, podatku od dochodów czy też przychodów z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie.

W przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji na giełdzie) wprowadzona będzie roczna kwota dochodów wolna od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38” – czytamy w odpowiedzi wiceministra.

Poinformował on również, że roczna kwota zwolnienia dochodów z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy.

„Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł)” – napisał wiceminister.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Finansów nie są planowane inne, poza wyżej opisanymi, zmiany w zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z kapitałów pieniężnych” – dodał.

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rakiety z USA. Potężne wzmocnienie Wojska Polskiego

Powtórka z historii. Czy nadciąga nowy Wielki Kryzys?

Mordercza selekcja polskiej elity

Ćwierć biliona euro na „elektryki” poszło w piach

Powiązane tematy

Komentarze