Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Od dziś można ubiegać się o KDR

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 16 czerwca 2014, 07:38

  • 0
  • Powiększ tekst

Od poniedziałku każda rodzina, w której jest co najmniej troje dzieci, może składać w gminie wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - poinformowało MPiPS. Karta uprawni do zniżek np. w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji publicznej.

"Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci" - oświadczył minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że pierwsze Karty Dużej Rodziny będą wydawane w lipcu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to rządowy system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana będzie bezpłatnie i bez względu na dochód.

Okaziciel Karty będzie mógł korzystać m.in. z tańszych bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych firmy.

Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla okazicieli Karty ma być niebawem dostępna na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

W poniedziałek ministerstwo na konferencji prasowej ogłosi, które firmy i instytucje już włączyły się do programu.

Program Karta Dużej Rodziny ma - według rządowych założeń - promować model rodziny wielodzietnej i jej pozytywny wizerunek, a także zwiększać szanse rozwojowe dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

Kartę wydawać będą wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Na Karcie będzie umieszczone zdjęcie jej posiadacza, imię i nazwisko, liczba dzieci w rodzinie, którym przysługują uprawnienia, numer karty, termin jej ważności, logo programu oraz hologram.

W przypadku utraty Karty ma być wydawany jej duplikat. Koszt wydania duplikatu to 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie i aktualizowanie na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym, w tym ulg w opłatach za wstęp do instytucji podległych ministrom oraz rabatów na produkty i usługi świadczone przez inne podmioty. Minister pracy będzie musiał również prowadzić kampanię informacyjną na rzecz rodzin wielodzietnych, promującą program, zwłaszcza w środkach masowego przekazu.

MPiPS szacuje, że w latach 2014-2015 zostanie wydane 3,4 mln KDR (w 2014 - 1,3 mln i w 2015 r. - 2,1 mln). Trzeba będzie na ten cel przeznaczyć z budżetu państwa ok. ponad 36 mln zł.

Program Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom.

Obecnie w gminach i powiatach w całym kraju jest już ponad 200 lokalnych kart rodzinnych (w tym trzy na poziomie wojewódzkim). Samorządowe Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ogólnopolska, uprawniają do ulg, zniżek i zwolnień z opłat.

Każdy samorząd będzie mógł przyjąć ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny jako swoją, uzupełniając ją o dodatkowe, miejscowe zniżki lub wydać osobną, własną kartę, np. gminną.

(PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze