Informacje

Banki i wakacje kredytowe / autor: Fratria
Banki i wakacje kredytowe / autor: Fratria

Wakacje kredytowe. Kary pozbawienia wolności za błędne zeznania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 maja 2024, 12:01

    Aktualizacja: 22 maja 2024, 12:21

  • Powiększ tekst

Raty kredytu mieszkaniowego można zawiesić czterokrotnie: dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. Okazuje się jednak, że za podawanie nieprawdziwych danych do wniosku można trafić do więzienia.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, kredytobiorcy muszą spełnić określone kryteria, w tym nowe wymaganie dochodowe.

Kluczowe kryteria wakacji kredytowych

Zgodnie z nowymi przepisami, wakacje kredytowe są dostępne dla kredytobiorców, których rata kredytu przekracza 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia z ostatnich trzech miesięcy. Co ważne, warunek ten nie dotyczy jedynie kredytobiorców utrzymujących co najmniej trójkę dzieci. Ponadto, aby móc ubiegać się o wakacje kredytowe, kredyt hipoteczny musi być zaciągnięty w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 roku i nie może przekraczać 1,2 miliona złotych.

Problemy z oświadczeniami

Banki zauważają, że wiele wniosków o wakacje kredytowe zawiera nieścisłości. Kredytobiorcy często zapominają o nowym kryterium dochodowym, co skutkuje odrzuceniem ich wniosków.

Sporo napływa wniosków od klientów, którzy nie kwalifikują się do nowych wakacji kredytowych — mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich

Niektórzy z nich, aby spełnić warunki, zaniżają swoje dochody. Szczególnie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą manipulować terminami wystawienia faktur, co wpływa na obniżenie dochodu w wybranym okresie.

Banki starają się docierać do takich klientów i ich informować, niż wyciągać konsekwencje prawne. Zakładamy, że na razie zjawisko to wynika z braku wiedzy, a nie celowych nadużyć — dodaje Białek

Finansowe konsekwencje fałszywych oświadczeń

Jeżeli bank uzna, że oświadczenie jest nieprawdziwe, może zgłosić sprawę do prokuratury. Zgodnie z art. 286 par. 1 Kodeksu karnego, za oszustwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Dlatego kredytobiorcy powinni skrupulatnie wypełniać swoje oświadczenia, aby uniknąć problemów prawnych.

Art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Rośnie liczba oszustw finansowych

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że liczba osób skazanych za oszustwa finansowe rośnie. W 2020 roku wszczęto 83 822 postępowań w sprawach z art. 286 Kodeksu karnego, co wskazuje na wzrost w porównaniu do poprzednich lat. To dowodzi, że banki i organy ścigania coraz częściej zwracają uwagę na nieuczciwe praktyki kredytobiorców.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan naprawczy: 10 tys. ludzi na bruk i likwidacja

Hit. Miał być „Kredyt 0 proc.”, „Nie ma, nie dyskutujemy”

Zarzuty UOKiK wobec znanego serwisu. Kara 10 proc. obrotu

Na podstawie businessinsider, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych