Informacje

Zakłady Azotowe w Policach z Grupy Azoty / autor: materiały prasowe Grupy Azoty
Zakłady Azotowe w Policach z Grupy Azoty / autor: materiały prasowe Grupy Azoty

Grupa Azoty. Potężna strata i porozumienie finansowe

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2024, 18:30

  • Powiększ tekst

Grupa Azoty podpisała kolejny aneks do porozumienia z instytucjami finansującymi do 30 lipca br. - poinformowała w środę spółka. „Zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji” - podał wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Grupa Azoty poinformowała w środę po godz. 16.00, że zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty kolejny aneks do porozumienia z 2 lutego br., z późniejszymi zmianami. „Okres obowiązywania Porozumienia został wydłużony do 30 lipca 2024 r. Umożliwi to kontynuowanie wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty” poinformowała spółka.

Wcześniej - 26 kwietnia br. grupa zawarła na miesiąc podobny aneks, który wygasł 28 maja br.

Podpisanie porozumienia to dobra wiadomość. Zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji. Warto zauważyć, że poprzednie aneksy były zawierane na jeden miesiąc. Mamy konkretny harmonogram działań na najbliższe tygodnie, aby ustabilizować sytuację finansową Grupy” – skomentował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Jak podkreśliła spółka zawarcie aneksu do porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia. Zaznaczono, że porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu.

»» O sytuacji finansowej Grupy Azoty czytaj więcej tutaj:

Gigant chemiczny w kłopotach. Czy plan naprawczy pomoże?

Grupa Azoty planuje odpis 300 mln zł. Z jakiego powodu?

Zapewniona płynność oraz bezpieczeństwo finansowania

Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Skolmowski pytany wcześniej o nakłady inwestycyjne Grupy Azoty ogółem powiedział, że zarząd „intensywnie” pracuje nad planem restrukturyzacyjnym, który musi uzgodnić z instytucjami finansującymi działalność spółki. Dodał, że wielkość nakładów inwestycyjnych grupy będzie więc zależała od obustronnych uzgodnień.

To będzie związane z naszymi uzgadnianymi i zależne od możliwości finansowania tych inwestycji” - zaznaczył.

Grupa Azoty wskazała, że aneks z datą obowiązywania od 28 maja br. został podpisany z następującymi Instytucjami Finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ. Pomóż nam ulepszyć wGospodarce.pl!

333 mln zł straty netto w I kwartale 2024 r.

Grupa Azoty zanotowała w I kwartale 2024 r. 333 mln zł straty netto. Strata na działalności operacyjnej wyniosła niemal 260 mln zł, a przychody ze sprzedaży prawie 3,4 mld zł. W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego strata netto spadła o 222 mln zł, strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się o 337 mln zł, a przychody ze sprzedaży spadły o niemal 500 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł minus 50 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie minus 1,5 proc.

Jak oceniła spółka, w I kwartale popyt na produkty oferowane przez Grupę Azoty pozostawał zbyt niski, aby nastąpiła odbudowa rentowności operacyjnej, szczególnie przy dalszym spadku cen tych produktów. Ceny wszystkich surowców produkcyjnych w I kwartale odnotowały istotny spadek, który w przypadku kluczowego surowca, czyli gazu, sięgał 50 proc. Niższe były również koszty energii elektrycznej i węgla, ale spadki te jednak były niewystarczające do osiągnięcia dodatniej marży EBITDA - napisała spółka w komentarzu do wyników.

Zgodnie z danymi spółki, w I kwartale o ponad 50 proc. wzrosła sprzedaż nawozów azotowych, a o 37 proc. - wieloskładnikowych. Negatywny wpływ na sytuację na rynku nawozów miał kontynuowany od wielu miesięcy trend spadkowy cen płodów rolnych oraz podaż nawozów importowanych spoza UE - oceniła Grupa Azoty. Spółka zauważyła, że ceny gazu spadły na tyle, aby pozwolić na osiągnięcie dodatniej rentowności EBITDA segmentu nawozów.

W segmencie Chemia zaobserwowano spadek wolumenów sprzedaży, a także spadek cen surowców i produktów w ujęciu rocznym. W Grupie Azoty Puławy została wznowiona produkcja melaminy na jednej instalacji.

W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży oraz spadek cen surowca i produktów. Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację popytowo-podażową produkcja kaprolaktamu w Grupie Azoty Puławy nie została wznowiona - zaznaczyła spółka.

Od końca marca wdrażamy rozwiązania, których celem jest zapewnienie płynności finansowej, optymalizacja produkcji, ale również zakończenie inwestycji Polimery Police. Prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami biznesowymi i poszukujemy rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli mówić o stabilnej sytuacji Grupy i odpowiadaniu na wyzwania, jakie stoją przed europejską branżą chemiczną” – poinformował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski, cytowany w informacji spółki.

Grupa Azoty to notowana na GPW spółka akcyjna, w której Skarb Państwa ma 33 proc. akcji. Spółka zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

Anna Bytniewska (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku węgla. Mamy transformację energetyczną

Alarm w lasach: 28 mld zł strat, 170 tys. ludzi na bruk!

To już „epidemia”! Zamykają się kolejne hipermarkety

Polskie mięso przegrywa na wszystkich rynkach

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych