Informacje

GPW / autor: Fratria
GPW / autor: Fratria

Nadchodzą zmiany w NewConnect: dla startupów i VC

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 lipca 2024, 16:12

    Aktualizacja: 9 lipca 2024, 16:18

  • Powiększ tekst

GPW chce zrewitalizować rynek NewConnect, aby stał się on atrakcyjny dla spółek znajdujących się w portfelach funduszy venture capital - poinformował prezes GPW Tomasz Bardziłowski w wywiadzie w lipcowym biuletynie Izby Domów Maklerskich.

Jedną z naszych inicjatyw jest większa integracja środowiska funduszy private equity z domami maklerskimi działającymi w obszarze IPO. Wierzymy, że część spółek portfelowych tych funduszy może być w przyszłości notowana na rynkach GPW. Ta inicjatywa ma na celu stworzenie synergii pomiędzy inwestorami a podmiotami doradczymi, co może przyspieszyć proces wprowadzenia spółek na giełdę oraz zwiększyć ich szanse na sukces” - powiedział Tomasz Bardziłowski.

Alternatywą rynek NewConnect

W jego ocenie w ostatnich latach powstał w Polsce prawdziwy system venture capital. W ciągu ostatnich lat blisko 1000 start-upów pozyskało kapitał na krajowym rynku VC. Większość z tych spółek jeszcze przez wiele lat będzie potrzebować zewnętrznego kapitału na rozwój, a jednocześnie większość z nich będzie za mała, aby debiutować na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy.

Dla tych spółek odpowiedni mógłby być rynek NewConnect. Aby jednak rynek NewConnect mógł przyciągać atrakcyjnych kandydatów na przyszłych jednorożców, musimy go zrewitalizować. Oprócz kwestii związanych z przestrzeganiem ładu korporacyjnego przez notowane tam spółki, głównym problemem rynku NewConnect jest jednak brak inwestorów instytucjonalnych. Chcemy ich z powrotem ściągnąć na ten rynek, bo bez nich nie uda nam się go ożywić.

Plany

W ramach promocji IPO Giełda chce również docierać do szerokiego grona spółek, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, które mogą znaleźć w giełdzie alternatywę dla pozyskiwania kapitału na rozwój. W ocenie Bardziłowskiego, GPW może służyć nie tylko jako źródło finansowania, ale również jako element sukcesji, oferując płynność i rzetelną wycenę aktywów, co jest kluczowe w procesie przekazywania firmy kolejnemu pokoleniu.

Ważne jest dla nas również promowanie zielonego finansowania. Wyzwania związane z transformacją energetyczną są olbrzymie. Choć w ciągu najbliższych dwóch lat finansowanie zielonej transformacji będzie się głównie odbywało z udziałem środków z KPO, to w dłuższym horyzoncie konieczna jest mobilizacja prywatnego kapitału. Mamy nadzieję na istotny wzrost emisji zielonych obligacji oraz IPO spółek z sektora odnawialnej energii - powiedział Bardziłowski.

Jako GPW chcemy nie tylko promować zielone emisje, ale również rozwijać kompetencje w usługach związanych z szeroko pojętym obszarem ESG dla emitentów i inwestorów - dodał.

Prezes GPW ocenia, że obawy przedsiębiorców związane z wymogami procesu wejścia na giełdę mogą skutecznie stopować firmy przed decyzją o debiucie.

Zmniejszenie tych obaw oraz konieczności drastycznych zmian w corporate governance może być kluczem do przekonania przedsiębiorców o atrakcyjności i wyborze tego typu źródła finansowania zewnętrznego - powiedział.

Nowa koncepcja - Unia Rynków Kapitałowych

Tomasz Bardziłowski poinformował, że GPW planuje aktywnie uczestniczyć w konsultacjach dotyczących koncepcji Unii Rynków Kapitałowych.

Dyskusja nad kształtem Unii Rynków Kapitałowych wymaga od uczestników znalezienia odpowiedniej równowagi między paneuropejską integracją, a zachowaniem zdolności lokalnych giełd do efektywnego pozyskiwania kapitału, zwłaszcza dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Nie możemy też zapominać o Listing Act, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności publicznych rynków kapitałowych dla spółek oraz ułatwienie dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział.

Pozytywnie oceniam najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach tego rozporządzenia, w tym rozszerzenie katalogu emisji bezprospektowych. Mam nadzieję, że wprowadzenie ich na rynku polskim doprowadzi do zwiększenia skali emisji i pozyskiwania kapitału przez spółki już notowane. Ułatwienie procedur związanych z emisją papierów wartościowych powinno również zachęcić więcej spółek do debiutu na giełdzie” - dodał.

Budżet państwa - jesień będzie gorąca

Polska na straży bezpieczeństwa paliwowego… Niemiec!

Zapukają do Twojego domu i sprawdzą. Nowy obowiązek

Triumf Polski! Gazprom zapłaci rekordową karę

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych