Informacje

Fot.freeimages.com
Fot.freeimages.com

W UE przybywa ludzi z wyższym wykształceniem

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 10 września 2014, 06:41

  • 4
  • Powiększ tekst

W ostatniej dekadzie odsetek osób z wykształceniem wyższym stale wzrastał w większości krajów Unii Europejskiej i osiągnął 29 proc. Jest jednak nadal niższy w porównaniu ze średnią dla krajów OECD wynoszącą 33 proc. - wynika z raportu "Education at a Glance".

Z raportu wynika także, że odsetek osób z kwalifikacjami na poziomie średnim drugiego stopnia (odpowiadającemu w polskim systemie edukacji ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej) co prawda nie zmienia się, ale odsetek osób nieosiągających tego poziomu zmalał.

Coroczny raport "Education at a Glance" (Edukacja w zarysie) to jedna ze znaczących publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wskaźniki zamieszczone w tegorocznej publikacji dotyczą dekady 2002-2012. W tym czasie - jak podano w publikacji - w Polsce wskaźnik osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 10 proc. do 25 proc.

Jak zaznaczono w opublikowanym we wtorek komunikacie Komisji Europejskiej odnoszącym się do raportu "Education at a Glance", potwierdza on analizę, zgodnie z którą, przy utrzymaniu obecnych tendencji możliwe będzie osiągnięcie celów strategii "Europa 2020".

Strategia ogłoszona w 2010 r. przez Komisję Europejską, wyznacza kierunki rozwoju Unii Europejskiej w perspektywie 2020 r. Określa priorytety i cele ogólne UE, które mają zostać osiągnięte w tym czasie, m.in. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Wśród tzw. celów wymiernych znalazły się: zmniejszenia odsetka osób wcześnie kończących naukę do poziomu niższego niż 10 proc. oraz zwiększenie odsetka osób mających wykształcenie wyższe lub równoważne do poziomu przynajmniej 40 proc.

W raporcie przywołano m.in. wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Dorosłych (PIAAC) ogłoszone w ubiegłym roku wskazujące na to, że wysoki poziom kształcenia i umiejętności przynosi korzyści zarówno obywatelom, jak i społeczeństwu. Osobom z wyższym poziomem wykształcenia łatwiej znaleźć pracę, jednocześnie im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe są średnie zarobki. Ogół społeczeństwa zyskuje zaś dzięki zmniejszeniu wydatków publicznych na zabezpieczenia socjalne oraz dzięki podatkom: średni zwrot netto wydatków publicznych w przypadku osoby z wykształceniem wyższym jest od dwóch do trzech razy większy od zainwestowanej kwoty.

Autorzy raportu zauważyli, że poziomowi wykształcenia nie zawsze odpowiada podobny poziom umiejętności. W UE wśród osób o podobnych kwalifikacjach istnieją znaczne różnice w poziomie umiejętności: absolwenci szkół średnich drugiego stopnia w państwach takich jak Holandia i Finlandia uzyskiwali podobne lub lepsze wyniki w zakresie umiejętności czytania i pisania w porównaniu z absolwentami wyższych uczelni z Irlandii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Raport dotyczy 34 państw członkowskich OECD, w tym 21 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy). Łotwa, choć nie jest członkiem OECD, została również uwzględniona w raporcie jako kraj partnerski OECD.

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze