Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Zmiany w podatkach sprawią, że będą one jeszcze bardziej niejasne i niekorzystne dla zwykłych obywateli

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

 • Opublikowano: 2 października 2014, 11:20

 • 0
 • Powiększ tekst

Warto pamiętać, że projekt zmian do Ordynacji podatkowej to nie tylko szeroko komentowany pomysł wprowadzenia klauzuli obejścia prawa. Ministerstwo Finansów przygotowało bowiem dalsze zmiany w przepisach, które do tej pory pozostawały niezauważone i mogą znacznie wpłynąć na bieżącą działalność przedsiębiorców.

Ministerstwo określa te przepisy mianem „doprecyzowujących”, natomiast w rzeczywistości mogą one prowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji podatników w trakcie kontroli podatkowych i innych relacji z organami.

Wśród projektowanych zmian znajdują się m.in.:

 • podwyższenie do wysokości 200% stawki od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym,

 • czasowe ograniczenie możliwości skorzystania z obniżonej stawki odsetek,

 • znaczne poszerzenie katalogu podstaw odmowy przez organ wydania interpretacji prawa podatkowego, co znacząco utrudni uzyskanie interpretacji,

 • wprowadzenie jednolitego pliku kontrolnego, czyli obowiązkowego formatu danych podatkowych przekazywanych przez podatników w trakcie kontroli podatkowych,

 • ograniczenie do 3 lat okresu zawieszenia terminu przedawnienia podatkowego ze względu na trwające procedury o unikaniu podwójnego opodatkowania – z uwagi na fakt, iż procedury te często trwają dłużej – może to utrudnić odzyskanie nadpłat przez podatników,

 • wprowadzenie obowiązkowego automatycznego przekazywania informacji do innych Państw członkowskich w przedmiocie dochodów z zatrudnienia, wynagrodzenia dyrektorów oraz własności nieruchomości,

 • wprowadzenie obowiązkowej elektronicznej formy doręczenia pism pełnomocnikom zawodowym (w tym doradcom podatkowym, radcom prawnym),

 • wzmocnienie uprawnień organów, m.in. dodanie możliwość karania podatników w trakcie czynności sprawdzających (w tym kontroli krzyżowych).

 • poszerzenie kręgu osób z administracji podatkowej mających dostęp do wrażliwych informacji przekazywanych przez podatników oraz przez banki w toku procedur podatkowych.

Prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw znacznie przyspieszyły, a pierwsze zmiany mają wejść w życie już z początkiem 2015 r. Kolejna duża grupa zmian wprowadzona zostanie od czerwca 2015 r. Pozostałe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. (w tym klauzula obejścia prawa) oraz 1 stycznia 2017 r.

Ernst & Young/ as/

Powiązane tematy

Komentarze