Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

33 mld euro zaoszczędzono na biurokracji

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 15 października 2014, 06:22

  • 0
  • Powiększ tekst

Ponad 33 mld euro zaoszczędzili rocznie unijni przedsiębiorcy dzięki zainicjowanym przez Komisję Europejską działaniom służącym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych wynikających z przepisów UE - wynika z raportu zaprezentowanego we wtorek w Brukseli.

"Prawo europejskie powinno być bardziej przystępne, prostsze i tańsze - to było głównym motywem Komisji Europejskiej" -

powiedział we wtorek szef KE Jose Barroso przy okazji prezentacji końcowego raportu powołanej przez niego w 2007 r. grupy wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych, którą kierował były premier niemieckiego landu Bawaria Edmund Stoiber.

Według raportu starając się ograniczyć obciążenia biurokratyczne i poprawić jakość unijnych regulacji, od 2005 r. Komisja Europejska Barroso uchyliła ponad 6,1 tys. unijnych aktów prawnych i wycofała ponad 300 propozycji nowych unijnych przepisów. Z kolei od 2007 roku sporządzono ok. 680 ocen skutków unijnych regulacji, w tym pod kątem obciążeń biurokratycznych.

W trzynastu dziedzinach unijnej polityki udało się zredukować obciążenia administracyjne o ponad 25 proc. Koszty tych obciążeń dla przedsiębiorców zredukowano o 27 proc., czyli o 33,4 mld euro.

Według Grupy Stoibera tylko dzięki obowiązującym od 2013 r. zmianom dyrektywy o podatku VAT, pozwalającym na równe traktowanie faktur papierowych i elektronicznych, firmy zaoszczędziły 18,8 mld euro rocznie, a dzięki zmianie wymogów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych - 6,6 mld euro.

Stoiber powiedział na konferencji prasowej, że największych osiągnięciem kierowanej przez niego grupy jest "zmiana kultury myślenia w KE".

"Przewodniczący Barroso zerwał z pielęgnowanym od dziesięcioleci przekonaniem, zgodnie z którym każdy, nawet najbardziej szczegółowy przepis UE jest z założenia dobry dla integracji europejskiej" -

powiedział Stoiber na konferencji prasowej.

Wyraził przekonanie, że nowa Komisja Europejska, kierowana przez Jean-Claude'a Junckera, będzie kontynuować te prace.

Stoiber zastrzegł, że to nie tylko na Brukseli spoczywa odpowiedzialność za ograniczanie obciążeń biurokratycznych, ale też na władzach w krajach UE.

"Jedna trzecia wszystkich kosztów, jakie powodują ciężary biurokratyczne wynikające z przepisów unijnych, czyli około 40 mld euro, jest konsekwencją nieskutecznego wdrażania tych przepisów przez kraje UE" -

powiedział Stoiber.

Jego zdaniem jeśli komisarz UE czy minister w rządzie krajowym przedkłada projekt nowych przepisów, to za każdym razem powinna temu towarzyszyć ocena skutków pod kątem obciążeń biurokratycznych. Konieczne są też wyjątki dla małych firm. Na małe przedsiębiorstwo z trzema pracownikami nie powinniśmy nakładać takich samych obowiązków czy ciężarów, jak na wielki koncern - apelował Stoiber.

Według raportu Komisja stosuje zasadę "najpierw myśl na małą skalę", mając na uwadze wpływ przepisów prawnych na małe i średnie przedsiębiorstwa. W uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości wprowadzane są zwolnienia dla małych i średnich firm oraz łagodniejsze podejście do wymogów prawnych. Dzięki konsultacjom dotyczącym dziesięciu najbardziej obciążających regulacji małe i średnie przedsiębiorstwa mogły poinformować o swoich największych obawach dotyczących obciążeń regulacyjnych. W ramach programu poprawy regulacji REFIT podjęto wiele działań, by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, na przykład obniżono opłaty rejestracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach przepisów dotyczących chemikaliów REACH, uproszczono procedury zwrotu podatku VAT oraz ograniczono wymogi formalne uczestnictwa w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze