Informacje

Krótka historia długiego przetargu na centralny system bankowy w BGK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 grudnia 2015, 15:54

  • 1
  • Powiększ tekst

W listopadzie 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił kolejny przetarg na Centralny System Bankowy. Po roku przepychanek postępowanie zostało rozstrzygnięte ale wciąż nie wiadomo, jaki system wygrał...

Od razu warto zaznaczyć, że nie był to naturalnie pierwszy przetarg ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na Centralny System Bankowy. Najdłużej jak do tej pory BGK współpracował w tej dziedzinie z Asseco Poland.

System def

Współpraca Asseco Poland z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczęła się w 2003 roku. Po przeprowadzonym przetargu Asseco zostało wybrane przez BGK, jako dostawca nowego zintegrowanego informatycznego systemu bankowego. Na podstawie podpisanej przez strony umowy Asseco dostarczyło i wdrożyło kompleksowy bankowy system informatyczny oparty o autorskie rozwiązanie Asseco def2000.

W ramach projektu przeprowadzona została także migracja danych z wykorzystywanych wcześniej przez BGK systemów oraz centralizacja architektury informatycznej banku. Dodatkowo w umowie Asseco zobowiązało się do udzielenia BGK licencji na korzystanie z nowej, przygotowywanej wówczas, wersji systemu bankowego (Asseco def3000) w ramach zapłaconej przez BGK opłaty licencyjnej za system def2000. Od uruchomienia produkcyjnego def2000, nieprzerwanie do dzisiaj, Asseco świadczy dla BGK usługi utrzymania systemu def2000.

Przetarg pierwszy (unieważniony)

Na początku 2012 roku BGK ogłosił przetarg w trybie ograniczonym na wyłonienie dostawcy nowego systemu bankowego, który miał zastąpić system def2000. Asseco Poland nie spełniało wymogów formalnych posiadania kilku certyfikowanych inżynierów (!), więc nie mogło wystartować w przetargu. Do złożenia ofert w przetargu BGK zaproszone zostały: konsorcjum Accenture i Cube.ITG oraz konsorcjum Sygnity i HP Polska, ale ostatecznie ofertę złożyło jedynie konsorcjum Sygnity i HP Polska.

We wrześniu 2013 roku odbyło się otwarcie ofert. Cena zaproponowana przez konsorcjum Sygnity i HP Polska - 204,4 mln zł brutto była znacząco wyższa niż budżet zamawiającego, który wynosił 78,4 mln zł brutto. Rozbieżność zaoferowanej ceny i budżetu banku była główną przyczyną unieważnienia przetargu.

- Odrzuciliśmy oferty z przetargu na wdrożenie systemu bankowego w BGK. Tym samym przetarg się kończy. Decyzja zarządu BGK wynika przede wszystkim z dwóch powodów: w ofercie były błędy formalne i nasze oczekiwania cenowe były na innym poziomie - powiedział wtedy PAP prezes BGK Dariusz Kacprzyk.

Przetarg drugi

W listopadzie 2014 roku BGK rozpoczął kolejne postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego centralnego systemu bankowego. Po etapie kwalifikacyjnym do złożenia ofert zostało zaproszonych pięciu wykonawców, a ostatecznie oferty zostały złożone przez trzech z nich: Asseco Poland S.A., Sygnity S.A. i konsorcjum Cube ITG S.A. i Comp S.A. (w swojej ofercie Asseco zaproponowało system def3000, czyli ten, na który udzielona została licencja w ramach opłaty licencyjnej na korzystanie z systemu def2000, który był przedmiotem umowy z 2003 roku).

We wrześniu 2015 r. odbyło się otwarcie ofert. Przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 90 mln zł brutto. Kryteriami oceny ofert były: funkcjonalność (waga 60) i cena (waga 40).

Najniższa cenowo okazała się oferta Sygnity, które zaoferowało wykonanie zamówienia podstawowego za 40,55 mln zł (53,97 mln zł łącznie z prawem opcji). Drugą pod względem ceny ofertę złożyło Asseco Poland za 62,94 mln (104,5 mln zł z prawem opcji). Najdroższa okazała się oferta konsorcjum Cube ITG i Compu za 91,77 mln zł (114,08 mln zł z opcją). Miesiąc później (13 października 2015 r.) BGK przekazał wykonawcom informację o wynikach postępowania. Największą ilość punktów uzyskała oferta Sygnity (99,67 pkt), na drugim miejscu była oferta Asseco (99,12 pkt - pomimo 50 proc. różnicy w cenie oferty), a na trzecim – konsorcjum Cube ITG i Comp (71,42 pkt).

Niemniej w ocenie zarówno Asseco, jak i konsorcjum Cube ITG i Comp, cena zaproponowana w ofercie przez Sygnity jest rażąco niska i z tego powodu oferta Sygnity powinna zostać odrzucona. Obaj wykonawcy złożyli odwołania w tej sprawie do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO oddalił odwołania. - Po wyroku KIO BGK planuje podpisać umowę z Sygnity nie czekając na ewentualne dalsze kroki Asseco Poland i konsorcjum Cube.ITG z Compem, których oferty nie zostały wybrane - poinformowała PAP rzeczniczka BGK Anna Czyż.

BGK nie ujawnia jednak jaki system zaproponowało Sygnity. Wg Cube ITG, Sygnity mogło zaoferować to samo rozwiązanie, które oferowało rok wcześniej i które zaproponowała również w tym roku firma Cube ITG – rozwiązanie dla banków Oracle FLEXCUBE. Odrzucony przez BGK, a oferowany przez Asseco def/3000 działa w kilkunastu bankach komercyjnych w Polsce – między innymi w GetinBanku, IdeaBanku, BOŚ, Deutsche Banku, kilku bankach samochodowych i ponad dziewięćdziesięciu bankach spółdzielczych. Ten system jest powszechnie znany. Dlaczego Bank Gospodarstwa Krajowego nie chce ujawnienia informacji, jaki system zaproponowało Sygnity? Tego – na razie – wciąż nie wiadomo.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze