Informacje

fot. Pexels.com
fot. Pexels.com

Deflacja w kwietniu wyniosła 1,1 proc. w ujęciu rocznym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 maja 2016, 14:15

    Aktualizacja: 12 maja 2016, 14:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Deflacja w kwietniu wyniosła 1,1 proc. w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z marcem ceny wzrosły o 0,3 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w kwietniu o 1,1 proc. w układzie rok do roku, zaś w układzie miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,3 proc.

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku miały obniżki opłat związanych z transportem (o 8 proc.), mieszkaniem (o 0,9 proc.) oraz niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,9 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,70 p. proc., i po 0,22 p. proc. Wzrosty cen żywności (o 0,7 proc.) podniosły ten wskaźnik o 0,16 p. proc.

Ceny żywności w kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podobnie jak w marcu br., wzrosły o 0,4 proc. Najbardziej podrożały warzywa (o 2,6 proc.), cukier (o 1,5 proc.) oraz mąka (o 1,3 proc.). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za tłuszcze roślinne (o 0,8 proc.) i owoce (o 0,2 proc.). Droższe niż w marcu br. były także pieczywo, ryby i owoce morza oraz ryż (po 0,1 proc.). Ceny tłuszczów zwierzęcych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

W kwietniu br. niższe były natomiast ceny artykułów w grupie "mleko, sery, jaja" (przeciętnie o 0,5 proc., w tym mleka - o 0,8 proc., jaj - o 0,7 proc, jogurtów, śmietany, napojów i deserów mlecznych - o 0,4 proc., a serów i twarogów - o 0,3 proc.). Mniej niż w marcu br. konsumenci płacili również za mięso (przeciętnie o 0,1 proc., w tym mięso drobiowe - o 0,8 proc., wołowe - o 0,1 proc., przy utrzymujących się na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu cenach wędlin oraz wzroście cen mięsa wieprzowego - o 0,6 proc. i cielęcego - o 0,2 proc.) oraz makarony i produkty makaronowe (o 0,1 proc.). W kwietniu br. ceny napojów bezalkoholowych utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Więcej niż w marcu br. płacono za kakao i czekoladę w proszku (o 0,9 proc.) oraz soki owocowe i warzywne (o 0,6 proc.). Ceny herbaty pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem. Obniżyły się natomiast ceny kawy oraz wód mineralnych lub źródlanych (po 0,1 proc.). Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 0,4 proc., a za napoje alkoholowe o 0,1 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu.

Wprowadzanie na rynek nowej kolekcji wiosenno-letniej spowodowało, iż w kwietniu br. ceny obuwia i odzieży ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 4,0 proc. i 2,1 proc. wyższym niż w marcu br.

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem obniżyły się w kwietniu br. o 0,1 proc. Potaniało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,3proc.). Zanotowano wzrost opłat za zaopatrywanie w wodę oraz usługi kanalizacyjne (po 0,2 proc.), a także wywóz śmieci (o 0,1 proc.). Nieznacznie podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,1 proc.). Ceny nośników energii były niższe niż w marcu br. o 0,6 proc.. Wprowadzenie nowych taryf za paliwa gazowe wpłynęło na spadek cen gazu (o 2,6 proc.). Mniej niż przed miesiącem płacono także za opał (o 0,5 proc.). Wzrosły natomiast ceny energii cieplnej (o 0,1 proc.). W kwietniu br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego podrożały o 0,4 proc.. Więcej należało zapłacić za meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 0,7 proc.), środki czyszczące i konserwujące (o 0,5 proc.), urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,3 proc.) oraz usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,2 proc.). Tańsze niż w marcu br. były natomiast artykuły włókiennicze (o 0,1 proc.).

W kwietniu br. wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,2 proc.). Podrożały urządzenia i sprzęt terapeutyczny (o 0,4 proc.). Więcej należało zapłacić za usługi lekarskie (o 0,3 proc.), stomatologiczne (o 0,2 proc.), wyroby farmaceutyczne oraz usługi szpitalne i sanatoryjne (po 0,1 proc.).

Ceny w zakresie transportu były wyższe niż w marcu br. o 1,5 proc., głównie w wyniku podwyżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 2,3 proc., w tym benzyny - o 3,8 proc., oleju napędowego - o 0,7 proc., przy spadku cen gazu ciekłego - o 2,6 proc.). W kwietniu br. odnotowano również wzrost opłat za usługi transportowe (o 1,2 proc.) i cen samochodów osobowych (o 0,8 proc.).

Opłaty związane z łącznością obniżono w kwietniu br. o 0,6 proc. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 0,9 proc., a usługi telekomunikacyjne o 0,6 proc.

W kwietniu br. ceny w zakresie rekreacji i kultury obniżyły się przeciętnie o 0,8 proc.. Nowe cenniki wprowadzane przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych wpłynęły na spadek cen usług związanych z kulturą (o 5,5 proc.). Obniżono ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 0,4 proc.). Ceny artykułów piśmiennych, malarskich, kreślarskich pozostały na poziomie obserwowanym w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny gazet i czasopism (o 1,5 proc.). Konsumenci więcej niż w marcu br. płacili także za turystykę zorganizowaną (przeciętnie o 0,9 proc., w tym za granicą - o 1,2 proc., a w kraju - o 0,6 proc.) oraz książki (o 0,5 proc.).

W kwietniu br. opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w marcu br.

Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,3 proc.. Usługi w zakresie zakwaterowania podrożały o 2,7 proc.

Spośród innych towarów i usług, w kwietniu br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za ubezpieczenia (o 0,5 proc.), artykuły papierniczo-higieniczne i pozostałe (o 0,3 proc.), a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne oraz opiekę społeczną (po 0,1 proc.). Potaniały natomiast środki kosmetyczne i higieniczne (o 0,2 proc.).

(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze