Informacje

Delegacja inżynierów z China Coal na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego oraz Zarządem Prairie Mining, fot. materiały prasowe
Delegacja inżynierów z China Coal na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego oraz Zarządem Prairie Mining, fot. materiały prasowe

Chiński gigant górniczy wchodzi na polski rynek wydobycia węgla

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 listopada 2016, 09:54

  • 0
  • Powiększ tekst

Prairie Mining, spółka eksploracyjno-wydobywcza koncentrująca działalność w Polsce oraz China Coal, druga co do wielkości firma górniczo-wydobywcza w Chinach i ekspert w budowie kopalni głębinowych, podpisały umowę o strategicznej współpracy przy finansowaniu i budowie kopalni Jan Karski w Polsce. Do połowy 2017 roku Prairie i China Coal zamierzają przygotować bankowe studium wykonalności, które będzie podstawą do pozyskania finansowania i rozpoczęcia budowy kopalni Jan Karski.

Jeszcze w 2014 roku nawiązaliśmy pierwsze kontakty i rozpoczęliśmy rozmowy na temat współpracy z China Coal, jedną z największych na świecie firm z branży węglowej. Przez ostatnich kilka miesięcy chińscy eksperci analizowali wyniki, przygotowanego przez Prairie, wstępnego studium wykonalności kopalni Jan Karski. Efektem prac jest porozumienie, które jest podstawą do zaangażowania China Coal w budowę i finansowanie naszego lubelskiego projektu – mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie Mining.

W podpisanym porozumieniu strony planują zawarcie kontraktu EPC (Engineering, Procurement, Construction - Projektowanie, Zakup, Budowa) na mocy którego CC5C, we współpracy z polskimi i międzynarodowymi ekspertami, zbuduje kopalnię Jan Karski i zapewni finansowanie dłużne dla realizacji projektu przy udziale chińskich banków.

Budowa kopalni Jan Karski jest ważnym elementem rozwoju gospodarczego Polski, a umowa Prairie z China Coal świadczy o rosnącej współpracy gospodarczej pomiędzy Chinami, a innymi państwami europejskimi. W Polsce jeszcze w czerwcu tego roku, podczas wizyty przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, podpisano umowy o współpracy pomiędzy krajami, a liderzy Polski i Chin symbolicznie otworzyli linię kolejową na trasie Chiny-Europa.

Węgiel jeszcze na długie dekady pozostanie podstawą bezpieczeństwa surowcowego Polski i źródłem taniej energii dla krajowej gospodarki. Planowana przez Prairie inwestycja w przemyśle węglowym wpisuje się w politykę reindustrializacji wdrażaną przez rząd. Budowa nowoczesnej i wysoce wydajnej kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym da impuls rozwojowy krajowej branży wydobywczej i odbuduje pozycję Polski jako znaczącego eksportera węgla – mówi Artur Kluczny, Wiceprezes PD Co, spółki zależnej Prairie prowadzącej projekt kopalni Jan Karski.Współpraca z China Coal przy tak dużej inwestycji przyczyni się ponadto do stworzenia nowych powiązań gospodarczych z Chinami, co w przyszłości powinno przynieść wymierne korzyści polskiej gospodarce, między innymi powstanie nowych miejsc pracy – dodaje.

Prairie i CC5C będą współpracować z wieloma polskimi specjalistami, żeby zapewnić zgodność projektu i budowy z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami bezpieczeństwa. – Projekt kopalni Jan Karski postępuje zgodnie z harmonogramem. W połowie przyszłego roku planujemy złożenie kompletnego wniosku o wydanie koncesji wydobywczej. Nasi eksperci będą ściśle współpracować i wspierać zespół CC5C tak, aby obok międzynarodowych standardów wszystkie polskie wymagania, związane z budową kopalni, zostały spełnione – mówi Mirosław Taras, Wiceprezes PD Co. – Środkowoeuropejscy wytwórcy energii i przemysł metalurgiczny potrzebują polskiego węgla. Zaprojektowana i zbudowana przy wsparciu China Coal kopalnia Jan Karski może stać się najtańszym stabilnym dostawcą surowca w regionie – dodaje.

Podpisana umowa wpisuje się w plany China Coal dotyczące zwiększania międzynarodowej pozycji CC5C jako generalnego wykonawcy i jest zgodna z rozwojem chińskiej strategii “Jeden Pas, jedna Droga” mającej na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku.

Projekt budowy kopalni Jan Karski jest zarządzany przez doświadczony zespól ekspertów Prairie Mining. Połączenie ich wiedzy z doświadczeniem naszego zespołu w głębieniu szybów i budowie kopalni sprawi we wschodniej Polsce powstanie światowej klasy zakład o wysokiej wydajności i niskich kosztach wydobycia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu podpisania z Prairie Mining umowy o współpracy. Budowę kopalni Jan Karski postrzegamy jako kluczowy zagraniczny projekt China Coal i element naszej strategii jako firmy budującej zakłady górnicze na całym świecie – mówi Sang Hua, zastępca dyrektora generalnego CC5C.

China Coal jest drugim największym producentem węgla w Chinach. Grupa zatrudnia 110 tys. osób i posiada aktywa o wartości około 50 mld dolarów. W 2015 r. China Coal wyprodukowała w 46 kopalniach 166 mln ton węgla. CC5C ma ponad 40-letnie doświadczenie. Spółka zrealizowała 340 projektów i zbudowała ponad 300 szybów w Chinach oraz na innych rynkach. Jej udział w chińskim rynku budowy kopalń wynosi 40%.

Prairie Mining Limited jest nowoczesną spółką eksploracyjno-wydobywczą realizującą inwestycję budowy kopalni węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Dokumenty niezbędne do jej uzyskania Spółka planuje złożyć do Ministerstwa Środowiska w pierwszej połowie 2017 r.

Całkowite zasoby węgla w złożu węgla kamiennego „Lublin” oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 728 mln ton, w tym w kategorii wykazane 352 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6,3 mln ton. Kopalnia zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie.

Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 632 mln dolarów. Do czasu rozpoczęcia budowy kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital. Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni zostanie stworzonych bezpośrednio i pośrednio 10 000 miejsc pracy.

Oprac. Sek

Powiązane tematy

Komentarze