Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Prokuratoria Generalna ma nowe zadania - szuka więc nowych pracowników

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 grudnia 2016, 08:10

  • 1
  • Powiększ tekst

Ponad 7 tys. spraw sądowych i arbitrażowych o wartości ponad 51 mld zł prowadzi obecnie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - mówił prezes Prokuratorii prof. Leszek Bosek. Chodzi m.in. o sprawy reprywatyzacyjne, których "jest 479 i opiewają na ponad 4,5 mld zł".

"Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadzi obecnie ponad 7 tys. spraw na kwotę ponad 51 mld zł. To są sprawy przed polskimi sądami i arbitrażami. Sprawy arbitrażowe są szczególnie skomplikowane, a ich wartość przedmiotu sporu sięga nawet powyżej 2 miliardów zł" - powiedział prezes Bosek.

Jak dodał, Prokuratoria od ponad dekady gromadzi informacje, wiedzę i doświadczenie, które są związane z procesami, postępowaniami prowadzonymi przed sądami arbitrażowymi, powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

"Prokuratoria prowadzi postępowania o różnym ciężarze gatunkowym i stopniu złożoności. Są to również sprawy budzące duże zainteresowanie społeczne np. sprawy reprywatyzacyjne dotyczące wielomilionowych odszkodowań w sytuacji nabycia roszczeń przez osoby publiczne za 50 zł, przy absolutnej nieekwiwalentności świadczeń. Nie mogę mówić o szczegółach konkretnych spraw, ale są to sprawy z pierwszych stron gazet" - powiedział Bosek.

Dodał, że takich postępowań reprywatyzacyjnych w Prokuratorii "jest aktualnie 479 i opiewają one na 4,5 miliarda złotych". "To są sprawy warszawskie, dotyczą przede wszystkim Dekretu Bieruta, ale także inne sprawy dotyczące restytucji nieruchomości przede wszystkim pałaców nabytych na podstawie dekretu o reformie rolnej" - przekazał.

Podkreślił, że Prokuratoria zajmuje się także roszczeniami, które dotyczą np. bezumownego korzystania z rzeczy nabytej wadliwie na podstawie dekretu Bieruta. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia o wadliwości decyzji dekretowej, konsekwencją tego mogą być roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. I to są też roszczenia na bardzo duże kwoty" - powiedział szef Prokuratorii Skarbu Państwa.

Ale to nie koniec istotnych informacji.

W związku ze zwiększeniem kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, potrzebne będzie jej wzmocnienie kadrowe - powiedział PAP prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa prof. Leszek Bosek. Na swoje zadania Prokuratoria ma w 2017 r. dostać ponad 54,4 mln zł.

Rząd przygotował projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe przepisy mają zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

Reforma ma związek z planowaną przez rząd likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa od stycznia 2017 roku. Zgodnie z projektowaną ustawą utworzona zostanie Prokuratoria Generalna RP, która będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami (powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym), trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej.

"Nowe przepisy zwiększą zakres kompetencji Prokuratorii Generalnej. W związku z tym potrzebne będzie wzmocnienie kadrowe. Ustawodawca przewidział to, pozostawiając półroczne vacatio legis. Pozwoli to zespołowi Prokuratorii przygotować się do przejęcia spraw o określonej w ustawie wartości sporu - powyżej 5 mln. Przez pół roku zarówno w oparciu o doświadczony zespół radców Prokuratorii, a także młodszych prawników, będziemy tworzyć podstawy realizowania nowych kompetencji" - powiedział w rozmowie z PAP prezes Bosek.

Jak dodał, projekt ustawy przewiduje również utworzenie w Prokuratorii Generalnej nowych zespołów, które będą się specjalizowały w zastępstwie procesowym osób prawnych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

"Obecnie w Prokuratorii zatrudnionych jest 97 radców oraz 58 młodszych prawników, którzy pracują na etatach asystenckich. Projekt zakłada zwiększenie liczby prawników o ok. 100 osób. Przy czym w części będzie to związane z powierzeniem nowych obowiązków zatrudnionym w Prokuratorii Generalnej radcom, a w części administracyjnej wyspecjalizowanym pracownikom Ministerstwa Skarbu Państwa obecnie realizujących obowiązki z zakresu ewidencji mienia, czy reaktywacji spółek międzywojennych" - przekazał szef Prokuratorii.

Jak dodał, nowych pracowników będzie zachęcał do pracy w Prokuratorii argumentem wartości pracy dla polskiego państwa oraz argumentem "edukacyjnym" - Prokuratoria jako największa firma procesowa w Polsce jest "kuźnią kadr, nie tylko procesowych, ale także ogólnych kompetencji prawniczych".

Zgodnie z projektem ustawy maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prokuratorii Generalnej i prezesa Prokuratorii Generalnej, wynikających z ustawy w 2017 roku ma wynieść ponad 54,4 mln zł, a w kolejnych latach ponad 51,4 mln zł.

Projektem ustawy teraz zajmuje się Parlament.

PAP/ as/

Powiązane tematy

Komentarze