Informacje

Rynek kapitałowy ważny dla gospodarki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 grudnia 2016, 09:08

  • 0
  • Powiększ tekst

Rozwój rynku kapitałowego bez warszawskiej giełdy byłby niemożliwy. GPW w mijającym roku dorzuciła do niego kilka mocnych punktów.

Warszawski parkiet bierze udział w najważniejszych projektach z punktu widzenia polskiej gospodarki. Bez GPW wiele z nich nie miałoby wystarczającej siły przebicia. Giełda uczestniczyła na przykład w konsultacjach nad projektem rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ramach tych prac GPW przedstawiła rządowi propozycje wypracowane przez środowisko związane z rynkiem kapitałowym. Ich podstawą były stanowiska zarówno podmiotów zależnych i stowarzyszonych z GPW, jak i organizacji reprezentujących uczestników rynku.

GPW uczestniczyła w pracach nad wdrożeniem nowych instrumentów oszczędzania długoterminowego, np. produktów typu REIT (Real Estate Investment Trust), umożliwiających długoterminowe, bezpieczne inwestowanie w wynajem nieruchomości, a także w konsultacjach Narodowego Programu Mieszkaniowego (Mieszkanie Plus), podczas których zgłosiła propozycje jego finasowania w oparciu o mechanizmy i instrumenty rynku kapitałowego. Wspólnie z BGK Nieruchomości SA oraz Związkiem Miast Polskich GPW podpisała list intencyjny w sprawie powołania Koalicji na rzecz Mieszkania Plus (jej celem jest budowanie świadomości społecznej wokół problematyki mieszkalnictwa oraz zapewnienie wsparcia dla już podejmowanych działań na tynku i w administracji).

W ramach przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce, wspólnie z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, giełda zgłosiła Ministrowi Finansów szereg postulatów, których wprowadzenie powinno pozytywnie wpłynąć na poprawę kondycji i warunków funkcjonowania rynku kapitałowego. GPW ma również na swym koncie porozumienia o współpracy z chińskim Haitong Bank oraz ze Stowarzyszeniem Chińskich Instytucji Finansowych w Hong Kongu, które zakładają m.in. wymianę informacji na temat sytuacji na rynkach kapitałowych. Innym interesującym kierunkiem zagranicznej aktywności GPW stała się Białoruś: warszawska giełda podpisała z Polsko-Białoruską Izbą Handlową i Przemysłową oraz Białoruskim Uniwersytetem Państwowym list intencyjny dotyczący utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO. Centrum powstało po to, by ułatwić białoruskim przedsiębiorstwom dostęp do nowoczesnych źródeł finansowania z wykorzystaniem polskiego rynku kapitałowego.

GPW ma na swoim koncie wiele ważnych przedsięwzięć o charakterze operacyjnym. W ciągu dziesięciu miesięcy 2016 r., od 10 lutego do 10 grudnia, na Głównym Rynku GPW zadebiutowały akcje 18 nowych spółek, w tym siedmiu firm, których papiery notowane były wcześniej na NewConnect. Na NewConnect pojawiło się 14 emitentów akcji, na Catalyst - 14 emitentów obligacji oraz 1 nowy emitent listów zastawnych. Giełda kontynuowała realizację projektu NewConnect 2.0, którego celem jest wzrost transparentności rynku oraz odbudowa zaufania inwestorów i ich aktywizacja (jednym z jego elementów była weryfikacja sposobu segmentacji firm), przeprowadziła analizę i zaplanowała wraz z emitentami nowe produkty strukturyzowane oraz obsłużyła debiuty ponad 150 nowych produktów strukturyzowanych. GPW wprowadziła również pięć nowych kontraktów terminowych na pojedyncze spółki notowane na Głównym Rynku (dzięki temu inwestorzy mają możliwość zawierania transakcji na kontraktach opartych o akcje 33 spółek).

Z innych działań operacyjnych na uwagę zasługuje m.in. wprowadzenie nowych zasad i terminów kwalifikacji spółek do głównych indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, dostosowujące ich metodologię do standardów międzynarodowych, a także rozpoczęcie działalności operacyjnej w Polsce – dzięki zabiegom GPW - pierwszego globalnego uczestnika rozliczającego (ABN Amro Clearing Bank). Jest to ważny element infrastruktury ułatwiający dostęp do polskiego rynku zagranicznym firmom handlującym na własny rachunek. Giełdzie udało się wdrożyć większość wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Autor: SK

Powiązane tematy

Komentarze