Informacje

Rząd za odszkodowaniami za naruszenie konkurencji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2017, 14:19

  • 0
  • Powiększ tekst

Każdy kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji, będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia - zakłada projekt ustawy, przyjęty we wtorek przez rząd. Wprowadza m.in. nieznany w polskiej procedurze cywilnej rodzaj wniosku - o wyjawienie środka dowodowego.

Rząd, jak poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, przyjął we wtorek projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Został on przygotowany przez ministra sprawiedliwości.

Projekt jest dostosowaniem polskiego prawa do dyrektywy unijnej i reguluje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji, a także zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym.

Dokument zakłada, zaznacza CIR, że każdy kto poniósł szkodę wynikającą z naruszenia prawa konkurencji, będzie miał prawo do jej pełnego naprawienia. Miałoby ono dotyczyć poniesionych strat, a także potencjalnych korzyści wraz z odsetkami.

W dokumencie zawarta jest m.in. definicja kartelu.

Obejmuje ona porozumienia i praktyki ograniczające konkurencję, przewidziane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które zostały uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, będących wobec siebie konkurentami i które zmierzają do skoordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne czynniki konkurencji - głosi komunikat CIR.

W myśl projektu powództwa na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych przez naruszenie prawa konkurencji będą mogły wytaczać organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które w swoich zadaniach statutowych mają ochronę rynku przed praktykami stanowiącymi naruszenie prawa konkurencji.

Projekt wprowadza też nieznany dotychczas w polskiej procedurze cywilnej rodzaj wniosku - wniosek o wyjawienie środka dowodowego.

Zgodnie z proponowanym przepisem sąd - na wniosek powoda, który uprawdopodobni swoje roszczenie i który zobowiąże się do tego, że uzyskany w ten sposób dowód wykorzysta jedynie w toczącym się postępowaniu - będzie mógł nakazać pozwanemu lub osobie trzeciej wyjawienie środka dowodowego, znajdującego się w ich dyspozycji (chodzi tu m.in. o dokumenty). Wniosek o wyjawienie, na podobnych warunkach, będzie mógł złożyć również pozwany - czytamy w komunikacie CIR.

Wniosek o wyjawienie środka dowodowego będzie mógł dotyczyć także środka dowodowego znajdującego się w posiadaniu organu ochrony konkurencji.

Jednak w takim przypadku sąd będzie mógł nakazać organowi ochrony konkurencji wyjawienie takiego środka tylko wówczas, jeżeli jego uzyskanie od strony przeciwnej lub osoby trzeciej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione - informuje CIR.

Wniosek o wyjawienie środka dowodowego będzie można jednak złożyć dopiero wraz z pozwem lub w toku postępowania, a nie np. przed wszczęciem postępowania.

Wprowadzenie takiej możliwości mogłoby stwarzać pole do nadużyć, w szczególności nieuprawnionego pozyskiwania istotnych informacji o konkurencie pod pretekstem planowanego wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniami odszkodowawczymi - tłumaczy CIR w komunikacie.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze