Informacje

Sejm / autor: Fratria
Sejm / autor: Fratria

Rząd zajmie się projektem uchwały dot. reparacji i odszkodowań od Niemiec

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2023, 11:49

    Aktualizacja: 18 kwietnia 2023, 11:52

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd we wtorek po godz. 11 rozpoczął obrady, podczas których zajmie się m.in. projektem uchwały w sprawie uregulowania kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej.

Z inicjatywą w sprawie przyjęcia przez rząd takiej uchwały wystąpił na początku kwietnia wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. Według niego, „ma ona potwierdzić w sposób formalny i wiążący, że kwestia reparacji i odszkodowań od Niemiec dla Polski - ani w czasach PRL, ani później - nie została w żaden sposób zamknięta”. Jak ocenił, uchwała rządu dot. reparacji od Niemiec zamknęłaby wszelkie dywagacje o rzekomym zrzeczeniu się roszczeń przez Polskę i jednoznaczne stwierdzałaby, że sprawa nigdy nie była przedmiotem decyzji Rady Ministrów, również w czasach PRL.

Mularczyk podkreślił, że podjęcie takiej uchwały ma „związek z dywagacjami, że Polska rzekomo zrzekła się reparacji już w latach 50. i, że strona niemiecka uważa sprawę za zamkniętą”. „Uchwała Rady Ministrów, która w sposób jednoznaczny przesądziłaby tę kwestię byłaby bardzo istotna, po to aby sprawę dalej skutecznie ją podnosić na forum bilateralnym i multilateralnym” - wskazał wtedy wiceminister.

Łączna wartość strat szacowana w zaprezentowanym 1 września zeszłego roku raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945, wynosi 6,22 bilionów złotych, czyli równowartość 1,53 biliona dolarów według kursu z dnia 31 grudnia 2021 r. „Wartość ta nie oddaje i tak ogromu zniszczeń, a jest jedynie skromnym przybliżeniem kosztów” - zaznaczał MSZ.

Rada Ministrów zajmie się także projektem ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, przedłożonym przez ministra rodziny i polityki społecznej. Projekt ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2019 r. dotyczącej transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.

Ministrowie zajmą się też projektem resortu sprawiedliwości zmian w Kodeksie spółek handlowych. Projekt stanowi implementację unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Rząd zajmie się też projektem ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych, która ma służyć zwiększeniu konkurencji między podmiotami oferującymi programy emerytalne.

Aby likwidować bariery między rynkami krajowymi w zakresie gromadzenia oszczędności długoterminowych, proponuje się wprowadzenie nowego produktu emerytalnego, którym jest OIPE” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Jak zaznaczono, w Polsce za zbliżony produkt do OIPE można uznać Indywidualne Konta Emerytalne, funkcjonujące w III filarze emerytalnym, stąd na IKE wzorowane są rozwiązania dotyczące ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych.

Rząd będzie również pracować nad projektem zmian ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Projekt przewiduje przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę dystrybucyjną kluczową dla systemu elektroenergetycznego oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Rząd będzie też debatował nad projektem nowelizacji Prawa energetycznego m.in. w zakresie linii bezpośrednich, które mają sprzyjać rozwojowi energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj też: Wcześniejsza emerytura? Potrzebny jeden wniosek

Czytaj też: PiS: Dożywocie za szpiegostwo

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze