Informacje

Koniec z nadużyciami kancelarii odszkodowawczych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 lutego 2019, 16:33

    Aktualizacja: 13 lutego 2019, 16:35

  • 1
  • Powiększ tekst

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 13 lutego, zajęła się projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Przygotowała go senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, z inicjatywy jej przewodniczącego Grzegorz Biereckiego, senatora PiS.

Rosnący rynek kancelarii odszkodowawczych wskazuje niewątpliwie na potrzebę istnienia tych kancelarii i na ważną rolę, którą odgrywają one na rynku ubezpieczeniowym, pomagając obywatelom w dochodzeniu swoich roszczeń, niemniej jednak w działalności kancelarii odszkodowawczych występuje szereg nieprawidłowości, na które wskazywały na przestrzeni ostatnich 10 lat różne instytucje państwowe – mówił jeszcze w lipcu 2018 roku senator Grzegorz Bierecki uzasadniając konieczność zmian w zakresie prac kancelarii odszkodowawczych.

Podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Grzegorz Bierecki podkreślał, że istota projektu jest zapewnienie, że środki należne z odszkodowań trafią do samych poszkodowanych, co dziś nie jest powszechną praktyką.

Kancelarie odszkodowawcze przejmowały środki należne z odszkodowań, nie wypłacały poszkodowanym, bądź upadały – mówił senator Grzegorz Bierecki.

Senator Prawa i Sprawiedliwości odnosił się do kolejnych uwag zgłaszanych przez obecnych na posiedzeniu posłów i senatorów. Znaczna część zgłaszających uwagi parlamentarzystów powoływała się na doniesienia medialne, które w panicznym tonie informują o projekcie nowej ustawy. Grzegorz Bierecki wielokrotnie wskazywał merytoryczne błędy w treściach, na które powoływali się jego adwersarze.

Naszym celem nie jest likwidacja tej branży. Naszym celem jest ucywilizowanie działalności tej branży – dodawał Grzegorz Bierecki. – Nie ustaliliśmy w toku prac senackich zagrożenia upadku kancelarii odszkodowawczych. Mało tego, dysponuję wypowiedzią jednego z szefów kancelarii odszkodowawczej, który mówi że oni już się przygotowali do wejścia w życie tej ustawy i nie wpłynie ona w żaden sposób na działalność biznesową tych kancelarii.

Kancelarie odszkodowawcze nie są podmiotami regulowanymi ani nadzorowanymi. Ta ustawa przynosi minimalne wymogi w działalności kancelarii, przede wszystkim kwestię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za świadczone usługi – podkreślał senator PiS.

Grzegorz Bierecki przypominał, że jednym z kluczowych aspektów nowej ustawy jest regulacja opłat za działalność kancelarii. Przewodniczący senackiej komisji finansów podawał szokujące przykłady, kiedy kancelarie odszkodowawcze pobierały swoje wynagrodzenie z renty poszkodowanego lub odbierały określony procent środków przeznaczonych na leczenie, tym samym to leczenie w praktyce uniemożliwiając. Według informacji Rzecznika Ubezpieczonych, jednym z najważniejszych problemów obrazujących problem w działalności kancelarii jest bardzo wysoki poziom prowizji sięgających 30–50 proc. przyznawanych świadczeń jednorazowych, przy czym ich wysokość powiększona jest o 22 proc. podatku VAT – obecnie 23 proc. – oraz krotność świadczeń okresowych.

Grzegorz Bierecki przypomniał także o tym, że nowa ustawa chroni konsumentów w zakresie możliwości wycofania się ze współpracy z kancelarią odszkodowawczą, co dziś bywa niemożliwe.

Jedną z przesłanek powstania nowej ustawy był – podkreślany przez wiele środowisk – nieetyczny sposób akwizycji wśród osób poszkodowanych poprzez poszukiwanie kontaktu z nimi lub ich bliskimi w placówkach służby zdrowia udzielających świadczeń medycznych bezpośrednio po wypadkach, na pogotowiu ratunkowym i w oddziałach ratownictwa medycznego, w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych, w jednostkach Policji i Straży Pożarnej biorących udział w akcji ratowniczej, a nawet prosektoriach, domach pogrzebowych i na cmentarzach.

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze