Informacje

Szkoły nie muszą samodzielnie starać się o dofinansowanie na podłączenie szybkiego internetu

br

  • 4 kwietnia 2017
  • 15:58
  • 1
  • Tagi: biznes cyfryzacja internet Ministerstwo Cyfryzacji szkoła telekomunikacja
  • Powiększ tekst

Szkoły nie będą musiały pojedynczo starać się o dofinansowanie przy podłączeniu do szerokopasmowego internetu, rolę tę będzie spełniała Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Dotychczas szkoły musiały samodzielnie starać się o dofinansowanie na podłączenie do szybkiego internetu. Teraz, po uchyleniu przepisu, który umożliwiał ubieganie się o dotację, zadanie to zostanie powierzone OSE.

OSE obejmie zasięgiem wszystkie szkoły – te, które już mogą korzystać z szybkiego internetu oraz takie, gdzie trzeba wybudować odpowiednią infrastrukturę. W Polsce istnieje ponad 30,5 tys. jednostek oświatowych znajdujących się 19,5 tys. lokalizacji. Jedynie 4,4 tys. lokalizacji znajduje się w zasięgu infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – informuje resort cyfryzacji.

Ministerstwo podpisało już trzy porozumienia z operatorami. 5,8 tys. lokalizacji szkół jest objętych komercyjnymi planami inwestycyjnymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W tych lokalizacjach operatorzy wybudują sieć z własnych środków. Ponad 8 tys. szkół znajduje się na obszarach, na których zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach drugiego konkursu w pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjenci będą mieli obowiązek podłączyć wszystkie szkoły na obszarach, na których będą realizowali projekty.

Pozostałe szkoły, które nie mają dostępu do szybkiego internetu, będą podłączane w ramach kolejnych konkursów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Te szkoły, które nie zostały podłączone w ramach inwestycji komercyjnych i inwestycji finansowanych z programu, zostaną podłączone przez operatora OSE.

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace nad projektem ustawy dotyczącej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ustawa będzie regulować status sieci, status i obowiązki jej operatora oraz obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do operatora OSE. W ustawie znajdą się też zapisy dotyczące zasobów edukacyjnych oraz kwestie związane z zapewnieniem finansowania sieci OSE. Całość kosztów funkcjonowanie OSE (wraz z dostarczaniem usług do szkół) ma być pokryta z budżetu państwa w pierwszych latach jej działania – czytamy w informacji.

Komentarze