Informacje

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec lutego do 945,15 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2017, 16:55

    Aktualizacja: 20 kwietnia 2017, 16:57

  • 4
  • Powiększ tekst

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2017 r. wzrosło o 1,6 proc. m/m i wyniosło 945 147,2 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,8 proc.

"Wzrost zadłużenia w lutym 2017 r. był głównie wynikiem:

• finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,9 mld zł);

• wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:

• ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-9,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-0,9 mld zł);

• wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+31,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, w tym wykupy obligacji krajowych i zagranicznych w marcu i kwietniu;

• różnic kursowych (-7,1 mld zł) – umocnienia złotego wobec EUR (o 2,4%), USD (o 2,4%), CHF (o 1,5%) i CNY (o 1,4%) oraz osłabienia wobec JPY (o 1,5%), podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2017 r. zwiększyło się o 15,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +14,9 mld zł) oraz dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych (+0,3 mld zł).

W lutym 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,1 mld zł, co było wynikiem ujemnego salda emisji długu (-0,06 mld zł) oraz różnic kursowych (-0,02 mld zł) - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lutego br. 633,07 mld zł i wzrosło o 2,5 proc. m/m (oraz o 3,9 proc. od grudnia 2016 r.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 312,07 mld zł (brak zmian w ujęciu procentowym m/m i spadek o 2,3 proc. od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 5,98 mln zł w lutym, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 593,99 mld zł (wzrosło o 2,2 proc. m/m i wzrosło o 3,0 proc. od grudnia 2016 r.).

W lutym 2017 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 33,0 proc., co oznaczało spadek o 0,5 pkt proc. m/m i o 1,4 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału w lutym wynikał przede wszystkim ze znacznej skali emisji długu na rynku krajowym, przy jednoczesnym braku emisji na rynkach zagranicznych. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30 proc. - czytamy dalej w komunikacie.

W lutym 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,0 proc., tj. zmniejszył się o 0,7 pkt proc. m/m i o 1,4 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału w lutym był przede wszystkim wynikiem dominacji inwestorów krajowych wśród nabywców krajowych SPW, podano także.

Na podst. ISBNews

Powiązane tematy

Komentarze