Informacje

Rekordowy I kwartał w kredytach mieszkaniowych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 30 maja 2017
  • 13:46
  • 0
  • Tagi: biznes kredyt hipoteczny mieszkanie Związek Banków Polskich
  • Powiększ tekst

Wartość nowych kredytów hipotecznych, udzielonych przez banki w I kw. br. wzrosła o 12,6 proc. w skali kwartału do 11,01 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 19,8 proc. w porównaniu z IV kw. 2016 roku, wynika z raportu AMRON-SARFIN. Pomimo bardzo udanego I kwartału, prognozowana w całym roku wartość umów nie przekroczy 39 mld zł, a ich liczba - 178 tys., poinformował szef centrum AMRON-SARFIN Jacek Furga

To był rekordowy kwartał jeśli chodzi o wzrost liczby udzielonych kredytów. Liczba podpisanych umów przekroczyła 50 tysięcy, a wzrost w skali kwartału sięgnął prawie 20 proc. W pierwszym kwartale obserwowaliśmy ten sam trend, który był widoczny na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r. i związany był z mobilizacją klientów przed ogłoszonym zakończeniem dopłat z programu MdM. W kolejnych miesiącach będziemy mieli spadek akcji kredytowej, choć rok do roku mamy stabilny organiczny poziom" - powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szef centrum AMRON-SARFIN Jacek Furga podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich.

Od stycznia do marca br. klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, tj. o 19,8 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 11,01 mld zł i była wyższa o 12,58 proc. w porównaniu z IV kw. 2016 r.

W ramach programu MdM, od stycznia do końca marca zaakceptowano 18 098 wniosków o dopłatę na kwotę dofinansowania równą 511,5 mln zł. W tym samym okresie podpisano 14 893 umowy kredytowe o wartości 2 491,8 mln zł na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 414,4 mln zł. Stanowi to 29,64 proc. liczby oraz 22,63 proc. wartości nowo podpisanych umów o kredyt mieszkaniowy w I kw.

Prezes podkreślił, że pomimo spektakularnych wyników sektora bankowego w kredytowaniu hipotecznym w pierwszym kwartale br. oraz pomimo niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopy procentowej złotówki, ZBP podtrzymuje całoroczną prognozę dla rynku hipotecznego, zakładającą niższą r/r wartość akcji kredytowej.

Podtrzymujemy prognozę wyników akcji kredytowej w roku 2017 na poziomie niższym niż w roku 2016, a więc nie przekraczającym liczby 178 tys. kredytów o łącznej wartości nie przekraczającej 39 mld zł - powiedział Furga.

Jak poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, po 4 miesiącach br. liczba udzielonych kredytów hipotecznych wzrosła zaledwie o 3,7 pro c., a kwota zwiększyła się już tylko o 9 proc. w skali roku. Podkreślił, że dane te pokazują wyraźnie wyhamowanie dynamiki tempa wzrostu po boomie w I kw.

Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec marca br. wyniósł 390,11 mld zł. Oznacza to spadek o 0,83 proc. w skali kwartału, a nominalnie o 3,25 mld zł.

Pomimo podwyższenia poziomu wymaganego wkładu własnego do poziomu 20 proc. w 2017 roku, nadal największą popularnością cieszyły się kredyty mieszkaniowe o wskaźniku LtV powyżej 80 proc. - w I kw. br. roku stanowiły one 44,52 proc. wszystkich nowych kredytów. Udział kredytów z LtV od 50 do 80 proc. stanowił 32,4 proc. wszystkich nowo udzielonych kredytów.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotych spadła o 14 406 zł w porównaniu do poprzedniego kwartału, czyli o 6,2 proc., i wyniosła 217 829 zł, a przeciętna wartość kredytu walutowego była niższa o 8 171 zł (2,72 proc.) i wyniosła 292 624 zł.

Z raportu wynika, że średnie ceny mieszkań w głównych aglomeracjach pozostały na względnie stabilnym poziomie. Widoczne są jednak oznaki tendencji wzrostowej, w szczególności na rynku warszawskim i krakowskim. W I kw. 2017 roku zanotowano istotny wzrost średniej jednostkowej ceny transakcyjnej tylko w Warszawie - o 132 zł za m2. Natomiast w Łodzi oraz w Gdańsku zaobserwowano spadki - odpowiednio o 169 zł/m2 oraz o 126 zł/m2.

Furga powiedział, że obecnie na rynku inwestycji pierwotnych jest w ofercie ponad 50 tys. mieszkań.

W I kw. sprzedano ponad 18 tys. mieszkań, nadwyżki starcza więc na trzy kwartały. To gwarantuje stabilność cen kwartał do kwartału. Od przełomu 2012/2013 widać stopniowy wzrost cen - np. w skali Krakowa te 4 lata przyniosły wzrost cen o 11 proc. - powiedział.

Średnia cena transakcyjna za m2 mieszkania w Warszawie wyniosła 7 659 zł w I kw. i była wyższa o 1,76 proc. w skali kwartału. Całkowita średnia cena transakcyjna mieszkania w Warszawie wzrosła o 0,79 proc. kw/kw. do 435 495 zł w I kw. br.

ISB, MS

Komentarze