Informacje

Od wtorku łatwiej o odszkodowanie za naruszenie konkurencji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 czerwca 2017, 12:16

  • 0
  • Powiększ tekst

Od wtorku łatwiej jest uzyskać odszkodowanie za straty, poniesione z powodu praktyk ograniczających konkurencję - przypomina w komunikacie UOKiK.

Weszła bowiem w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Sejm uchwalił ją w kwietniu br.

UOKiK przypomina, że co roku wydaje kilkadziesiąt decyzji dotyczących porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej. Nie rozstrzygają one jednak kwestii odszkodowania dla poszkodowanych przez niedozwolone praktyki, np. przedsiębiorców, których dotknęły działania rynkowego potentata, czy konsumenta, który musiał płacić więcej za produkty objęte zmową.

Zmieni to ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń przez wszystkich, których dotknęły antykonkurencyjne praktyki. Przepisy zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przy współpracy z UOKiK - zwraca uwagę NIK.

Dzięki nowej ustawie pozew będzie mógł złożyć każdy, kogo dotknęły niedozwolone działania, np. kontrahent, czy konkurent przedsiębiorcy, który naruszył prawo konkurencji lub konsument – zaznacza UOKiK.

Pozwy mogą dotyczyć m.in. praktyk uznanych w decyzjach prezesa UOKiK za porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, a także naruszeń, odnośnie do których nie było prowadzone postępowanie i wydana decyzja organu ochrony konkurencji. Ustawa nie będzie dotyczyła natomiast naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - czytamy w komunikacie.

Sprawy rozpatrywać będą sądy okręgowe, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Ponadto do polskiego wymiaru sprawiedliwości, dodaje Urząd, mogą zwracać się poszkodowani przez naruszenia prawa konkurencji stwierdzone przez Komisję Europejską oraz w niektórych przypadkach przez organy ochrony konkurencji innych państw członkowskich. Z powództwem mogą wystąpić nie tylko poszkodowani, ale również ich reprezentanci - organizacje zrzeszające konsumentów lub przedsiębiorców.

Ustawa stosuje zasadę domniemania winy sprawcy naruszenia oraz domniemania wyrządzenia szkody przez naruszenie prawa konkurencji. Oznacza to, podkreśla UOKiK, że to pozwany będzie musiał udowodnić, że nie naruszył prawa.

Wprowadza także do polskiego prawa cywilnego wniosek o wyjawienie środka dowodowego.

Oznacza to, że sąd na wniosek powoda, który uprawdopodobni swoje roszczenie i zobowiąże się, że wykorzysta dowód tylko na potrzeby tego postępowania, może nakazać pozwanemu przedsiębiorcy okazanie dowodu, który posiada, np. dokumentów czy korespondencji mejlowej. Jeżeli strona będzie się od tego uchylać, sąd może ją obciążyć kosztami postępowania niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia, a nawet uznać za ustalone fakty, które mają być stwierdzone przy pomocy żądanych materiałów - informuje komunikat.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze