Informacje

Rada nadzorcza PKN Orlen wybrała zarząd spółki nowej kadencji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 czerwca 2017, 09:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała czterech członków zarządu i wiceprezesa spółki na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się po piątkowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu płockiego koncernu. Wcześniej na prezesa zarządu rada ponownie mianowała Wojciecha Jasińskiego

Zgodnie z decyzją rady, w zarządzie PKN Orlen nowej, trzyletniej kadencji znaleźli się powtórnie: Mirosław Kochalski - wiceprezes oraz członkowie zarządu: Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater. Nowymi członkami zarządu spółki są natomiast: Maria Sosnowska i Wiesław Protasewicz - wynika z piątkowego komunikatu płockiego koncernu.

Kochalski i Leszczyński są w zarządzie PKN Orlen od lutego 2016 r., a Krystian Pater, który odpowiadał tam ostatnio za produkcję - od marca 2007 r.

Sosnowska w latach 2012-15 była zastępcą dyrektora, a następnie dyrektorem Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od lipca 2016 r. zatrudniona w PKN Orlen, początkowo jako dyrektor biura administracji, a następnie dyrektor wykonawczy ds. zakupów.

Sosnowska ukończyła z wyróżnieniem studia MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentką zarządzania finansami przedsiębiorstw, filologii germańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jak podkreślił PKN Orlen w komunikacie, Sosnowska "posiada doświadczenie w zarządzaniu strukturami zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym". W latach 1995-2006 pracowała w Urzędzie m.st. Warszawy, a w latach 2006-09 była zatrudniona jako dyrektor biura zarządu CIECH SA. W okresie od 2009 r. do 2012 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej w randze członka zarządu ds. organizacji i zarządzania.

Protasewicz, który także jest obecnie nowym członkiem zarządu PKN Orlen, jeszcze w czwartek zrezygnował z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej płockiego koncernu. Jak podała spółka, jako powód wskazał właśnie "fakt kandydowania do składu zarządu PKN Orlen".

Protasewicz, związany wcześniej z Mostostalem Siedlce, wiceprezes PKP i Polskich Sieci Elektroenergetycznych "Operator", b. wojewoda siedlecki w latach 1993-94, zasiadał w radzie nadzorczej PKN Orlen od czerwca 2016 r., gdy został tam powołany przez ZWZ spółki, jako kandydat zgłoszony przez Skarb Państwa.

Protasewicz jest absolwentem wydziału ekonomiki produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ostatni poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen powołała ponownie na stanowisko prezesa spółki Wojciecha Jasińskiego, który objął tę funkcję w grudniu 2015 r.

Jak podkreślił wówczas PKN Orlen, "rada powierzyła również Wojciechowi Jasińskiemu misję utworzenia zarządu nowej kadencji".

Jednocześnie spółka informowała, że dotychczasowy wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk oraz członek zarządu Piotr Chełmiński złożyli w miniony poniedziałek oświadczenia, iż nie będą ubiegać się o stanowiska w zarządzie. Spółka nie podała przyczyn ich decyzji.

Jędrzejczyk został powołany do zarządu PKN Orlen w czerwcu 2008 r., a od września 2008 r. był wiceprezes ds. finansowych. Z kolei Chełmiński był członkiem zarządu koncernu od marca 2012 r., ostatnio ds. rozwoju i energetyki, a wcześniej ds. petrochemii.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd może tam liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza płockiego koncernu z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (czyli obecnie energii) do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki.

Z kolei według statutu PKN Orlen, rada nadzorcza może liczyć tam od 6 do 9 członków. Są oni powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie spółki, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje Skarb Państwa reprezentowany przez właściwego ministra (obecnie energii).

Po rezygnacji Protasewicza rada nadzorcza płockiego koncernu liczy 6 osób: przewodnicząca - Angelina Sarota, wiceprzewodniczący - Radosław Kwaśnicki, sekretarz - Mateusz Bochacik oraz członkowie - Artur Gabor, Agnieszka Krzętowska i Adrian Dworzyński.

W porządku obrad ZWZ PKN Orlen, które rozpocznie się w piątek przed południem, znajduje się punkt, dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej. Wniosek taki zgłosił wcześniej minister energii, który w płockim koncernie reprezentuje Skarb Państwa będący największym akcjonariuszem tej spółki - z tego też powodu stanowisko Skarbu Państwa będzie rozstrzygające w kwestii zmian w radzie nadzorczej, podobnie jak w przypadku innych decyzji ZWZ.

Jak podał PKN Orlen, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii zgłosił już oficjalnie jako kandydatów do rady nadzorczej płockiego koncernu Izabelę Felczak-Poturnicką oraz Wojciecha Kryńskiego. Kandydatury te zostaną poddane pod głosowanie w trakcie piątkowego ZWZ.

Obecny skład rady nadzorczej PKN Orlen został ustalony przez ZWZ płockiego koncernu w czerwcu 2016 r. Poza Dworzyńskim - zgłoszonym wówczas przez OFE Nationale Nederlanden oraz Gaborem - zgłoszonym przez Aviva OFE, pozostali zostali zgłoszeni tam przez Skarb Państwa.

W porządku piątkowych obrad ZWZ płockiego koncernu, oprócz zmian w składzie rady nadzorczej, znajdują się także projekty uchwał dotyczące m.in. wypłaty dywidendy za 2016 r. i udzielenia absolutorium dotychczasowemu zarządowi.

ZWZ PKN Orlen ma zająć się także ustaleniem zasad postępowania przy zawieraniu przez spółkę umów, w tym na usługi prawne, marketingowe i doradztwa związanego z zarządzaniem oraz określeniem wymagań dla kandydata na członka zarządu - projekty uchwał w tych sprawach złożył minister energii.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen, Skarb Państwa ma tam 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 8,32 proc., Aviva OFE - 7,01 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 57,15 proc.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze