Informacje

Polscy producenci wyeksportowali więcej wieprzowiny, cukru i zbóż

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 lipca 2017, 16:05

  • 3
  • Powiększ tekst

Polska wyeksportowała od stycznia do kwietnia tego roku 248 tys. ton wieprzowiny, co oznacza roczny wzrost o 11 proc. - wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Jak podaje ARR eksport cukru od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. wzrósł w ujęciu rocznym o 10 proc. do 264 tys. ton.

Agencja poinformowała, że od stycznia do kwietnia tego roku eksport wołowiny wzrósł o 1 proc. do 143 tys. ton, a drobiu - o 4 proc. do 405 tys. ton.

Eksport mięsa, stanowiącego 66 proc. wolumenu eksportu produktów wieprzowych, wzrósł o 17 proc., a przetworów (27 proc. eksportu) - o 8 proc. Zmniejszył się natomiast wywóz produktów o niewielkim udziale w eksporcie, tj. tłuszczów (6 proc. udziału, spadek eksportu o 16 proc.) i żywca (2 proc. udziału, spadek o 60 proc.). Wpływy z eksportu produktów wieprzowych osiągnęły poziom 522 mln euro, o 24 proc. wyższy niż w tym samym okresie 2016 r. - czytamy w raporcie.

Import żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych do Polski w opisywanym okresie wyniósł 265 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), o 5 proc. mniej niż przed rokiem.

Mniejszy był przywóz mięsa (o 6 proc.) i żywca (o 3 proc. w ekwiwalencie tusz), a większy - przetworów (o 19 proc.) i tłuszczów (o 57 proc.). Ze względu na wyższe niż przed rokiem ceny wieprzowiny wydatki poniesione na zakup produktów wieprzowych były o 15 proc. większe niż przed rokiem i wyniosły 556 mln euro, podano także.

W okresie styczeń-kwiecień br. import trzody chlewnej do Polski wyniósł nieco ponad 2 mln sztuk i był o 1 proc. mniejszy niż przed rokiem. Trzody chlewnej hodowlanej czystorasowej przywieziono 264 tys. sztuk, o 49 proc. więcej niż w tym samym okresie 2016 r. - podano w raporcie.

W analizowanym okresie deficyt w handlu zagranicznym produktami wieprzowymi zmniejszył się znacząco, do 17 tys. ton i 34 mln euro z 55 tys. ton i 62 mln euro przed rokiem.

Z Polski w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2017 r. wyeksportowano 143 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Większy niż przed rokiem był wywóz mięsa mrożonego i przetworów, a mniejszy - mięsa świeżego i żywca. Przychody z eksportu produktów wołowych i cielęcych wyniosły 430 mln euro i były o 2 proc. większe niż przed rokiem - czytamy także.

Import produktów wołowych i cielęcych do Polski wyniósł niecałe 18 tys. ton (w ekwiwalencie tusz) i był nieznacznie mniejszy od uzyskanego przed rokiem.

Od stycznia do kwietnia 2017 r. z Polski wyeksportowano 405 tys. ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 4 proc. więcej niż przed rokiem.

W analizowanym okresie import drobiu do Polski wzrósł do 47 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek), o 26 proc. w odniesieniu do zrealizowanego przed rokiem. Wartość zakupionych produktów wyniosła 79 mln euro, o 2 proc. mniej niż w tym samym okresie 2016 r. - czytamy dalej.

Jak podaje ARR eksport cukru od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. wzrósł w ujęciu rocznym wolumenowo o 10 proc. do 264 tys. ton, a wartościowo o 28 proc. do 138 mln euro. Import w tym okresie spadł o 44 proc. w skali roku w ujęciu wolumenowym i o 28 proc. w ujęciu wartościowym.

W roku gospodarczym 2016/2017, w wyniku wzrostu krajowej produkcji oraz wysokich cen na rynkach światowych, zwiększył się wywóz tego produktu z Polski, a zmniejszył się jego przywóz. Od początku roku gospodarczego 2016/2017 (do kwietnia 2017 r.) z kraju wyeksportowano 264 tys. ton cukru, o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Wpływy z eksportu były o 28 proc. większe i wyniosły 138 mln euro. Głównym kierunkiem sprzedaży zagranicznej były kraje UE, do których wywieziono 179 tys. ton cukru (68 proc. wolumenu) - czytamy w raporcie.

Największymi unijnymi odbiorcami cukru były: Niemcy, Włochy, Belgia, Litwa, Czechy i Łotwa. Wywóz cukru do krajów pozaunijnych osiągnął poziom 85 tys. ton (32 proc. wolumenu), a głównymi kierunkami sprzedaży były: Izrael, Rosja, Mołdawia oraz Arabia Saudyjska.

Import cukru do Polski w okresie siedmiu miesięcy roku gospodarczego 2016/2017 ukształtował się na poziomie 71 tys. ton, o 44 proc. niższym niż w tym samym okresie roku 2015/2016. Wartość importu spadła o 28 proc., do 40 mln euro. Na terenie Unii Europejskiej zakupiono 62 tys. ton cukru, przede wszystkim na Litwie, w Niemczech i Czechach. Import cukru z krajów pozaunijnych wyniósł 9 tys. ton, a sprowadzano go głównie z Ukrainy (4,3 tys. ton) i z Mauritiusa (2,4 tys. ton) - czytamy dalej.

Saldo wymiany handlowej cukrem było dodatnie i wyniosło 193 tys. ton i 98 mln euro wobec 114 tys. ton i 51 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku gospodarczego, podsumowano w raporcie.

Jak podaje ARR, Polska wyeksportowała od lipca 2016 r. do kwietnia 2017 r. 6,9 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, w porównaniu do 5,4 mln ton rok wcześniej. Import w tym okresie spadł o 4 proc. w ujęciu rocznym do 1,1 mln ton zbóż i przetworów.

Przychody z eksportu były o 14 proc. większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły ponad 2,5 mld euro. Wartość importu była o 1 proc. mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 812 mln euro.

Saldo handlu zagranicznego zbożami oraz przetworami zbożowymi było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 4,9 mln ton w ekwiwalencie ziarna wobec 3,3 mln ton rok wcześniej. Saldo wartościowe wyniosło ponad 1,7 mld euro wobec 1,4 mld euro w tym samym okresie sezonu 2015/2016 - czytamy w raporcie.

Wzrost eksportu wynikał przede wszystkim ze zwiększenia eksportu pszenicy (do 3,8 mln ton, o 29 proc. w porównaniu z dziesięcioma miesiącami sezonu 2015/2016) i kukurydzy (do 1,3 mln ton, 2,7 razy). Wywóz pozostałych zbóż podstawowych uległ obniżeniu. Żyta wyeksportowano 351 tys. ton, o 23 proc. mniej, a jęczmienia 76 tys. ton, o 56 proc. mniej. Udział krajów UE w eksporcie ziarna z Polski zmniejszył się do 54 proc. z 59 proc. w 2016 r. Największym odbiorcą ziarna zbóż z Polski były Niemcy (2,3 mln ton, 38 proc. ogółu eksportu ziarna), podała także Agencja.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze