Informacje

Rośnie eksport mięsa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 czerwca 2018, 14:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Polski eksport wieprzowiny i jej przetworów wzrósł o 9 proc.rok do roku do 765 tys. ton w 2017 r., wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W tym samym czasie eksport wołowiny i  produktów wołowych wzrósł o 11 proc. do 483 tys. ton, a drobiu - o 10 proc. do 1,4 mln ton.

W związku z utrzymującym się światowym popytem na wieprzowinę, zwłaszcza ze strony krajów pozaunijnych, w 2018 r. przyrost krajowej produkcji będzie prawdopodobnie kierowany na eksport. Jednocześnie może nastąpić pogorszenie warunków handlu zagranicznego wieprzowiną, ze względu na duże prawdopodobieństwo wzrostu produkcji u liczących się światowych i unijnych producentów tego mięsa, co nasili konkurencję. W efekcie wzrost eksportu produktów wieprzowych z Polski prawdopodobnie nie będzie tak dynamiczny jak w 2017 r. i może wynieść około 5 proc. - czytamy w raporcie.

Do Polski w 2017 r. sprowadzono 893 tys. ton produktów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 3 proc. więcej niż przed rokiem. W 2017 r. do kraju zaimportowano 6,8 mln sztuk trzody chlewnej, o 7 proc. więcej niż w 2016 r., w tym świń czystorasowych hodowlanych - 925 tys. sztuk, o 24 proc. więcej niż w roku poprzednim, podano także.

W 2018 r., z uwagi na większą podaż wieprzowiny na rynku krajowym, tempo wzrostu importu produktów wieprzowych do Polski może być wolniejsze - czytamy dalej.

W 2018 r., przy utrzymującym się światowym popycie na wołowinę i konkurencyjności cenowej polskich produktów wołowych i cielęcych, ich eksport z Polski może być nieco większy niż w 2017 r. Jednak w związku z prognozowaną mniejszą dynamiką wzrostu krajowej produkcji w 2018 r. tempo wzrostu eksportu może być wolniejsze - czytamy także w raporcie.

Import w 2017 r. wyniósł 50,2 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 9 proc. mniej niż w roku 2016.

W 2017 r. z Polski wyeksportowano 1,4 mln ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 10 proc. więcej niż przed rokiem. Za granicę sprzedawano głównie mięso (92% wolumenu eksportu), w tym kurze (81% wolumenu eksportu mięsa) i indycze (16 proc. eksportu mięsa) oraz niewielkie ilości przetworów drobiowych (6% wolumenu eksportu). Prognozuje się, że w 2018 r. tempo wzrostu eksportu drobiu wyniesie około 10% i będzie determinowane utrzymaniem przewagi cenowej polskiego asortymentu drobiowego na rynku unijnym - wskazuje też KOWR.

W 2017 r. do Polski zaimportowano 149 tys. ton drobiu (w ekwiwalencie tuszek), o 5% więcej niż w roku 2016. Przedmiotem importu był głównie drób żywy oraz mięso kurze i indycze, a w mniejszych ilościach przetwory drobiowe oraz mięso z gęsi i kaczek, podano także w raporcie.

W 2018 r., z uwagi na znaczną podaż asortymentu drobiowego na rynku krajowym i wolniejsze tempo wzrostu eksportu, import drobiu będzie prawdopodobnie kształtował się na poziomie zbliżonym do notowanego w roku 2017 - czytamy w raporcie.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze