Informacje

Fot. Fratria
Fot. Fratria

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości da szansę Polakom na tani wynajem mieszkań

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 lipca 2017, 16:38

  • 0
  • Powiększ tekst

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości umożliwi powstanie zupełnie nowego zasobu mieszkań na wynajem, z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę - powiedział Szymon Huptyś, rzecznik MIB

W projekcie jest także o wspieraniu rozwoju gminnych zasobów lokali komunalnych i socjalnych.

KZN ma także wspierać gminy w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego. W zasobie tym będą obowiązywały regulacje chroniące prawa najemców/przyszłych nabywców lokali - powiedział Huptyś.

Zadaniem "KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w obowiązujących przepisach. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu będą nakładane kary administracyjne. KZN ma również kontrolować wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców (informacje o tym będą publicznie dostępne na stronie internetowej KZN)" - powiedział Huptyś.

Do projektu ustawy załączono także wstępny projekt rozporządzenia, dotyczącego wysokości czynszu najmu mieszkań zrealizowanych na gruntach przekazanych przez KZN na cele mieszkaniowe, tj. czynszu normowanego.

W przypadku mieszkań wynajętych bez opcji dojścia do własności czynsz ten będzie obowiązywał przez 15 lat, a w przypadku najmu z opcją dojścia do własności będzie obowiązywał przez 30 lat. Najem instytucjonalny, który będzie stosowany przez KZN, jest wzorowany na obecnych rozwiązaniach dotyczących najmu okazjonalnego. Najem ten nie dotyczy mieszkań z zasobu gminy, tylko umów zawieranych z podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą (tzw. operator mieszkaniowy). Przyjęte rozwiązanie pozwala na zrównoważenie interesów właściciela oraz najemców – powiedział Huptyś.

Zdaniem rzecznika zawiera szereg mechanizmów chroniących najemcę.

To m.in. transparentne nabory najemców - nabór odbywa się za pośrednictwem KZN, nieważność umów zawartych przed upływem terminów na nabór, umowa najmu bez opcji dojścia do własności, którą można zawrzeć na 15 lat, a najmu z opcją dojścia do własności na 30 lat - mówi Huptyś.

Mechanizmy to także "ograniczone możliwości wypowiedzenia najmu przez operatora mieszkaniowego, samodzielna decyzja najemcy, który sam decyduje, czy chce skorzystać z opcji dojścia do własności" - zaznacza Huptyś.

Zdaniem rzecznika "każdą umowę najmu bez opcji dojścia do własności, w każdym momencie trwania najmu, można przekształcić w umowę najmu z opcją dojścia do własności (jeśli do końca 15 lat pozostało mniej niż 6 miesięcy możliwość ta przekształca się w prawo pierwokupu)" , a prawo pierwokupu przysługuje również najemcy bez opcji dojścia do własności, jeśli operator mieszkaniowy chce sprzedać mieszkanie.

W przypadku najmu z opcją dojścia do własności jest zawierana przedwstępna umowa notarialna ws. przeniesienia własności(umowa najmu stanowi załącznik do niej), a maksymalna wysokość czynszu i raty za wykup mieszkania będą określone w przepisach rozporządzenia. Jak przyznaje Huptyś "nie ma możliwości pobierania przez operatora mieszkaniowego opłat wyższych niż wynikające z przepisów i niezwiązanych z dostawą do mieszkania mediów (m.in. energii, gazu, wody, odbioru odpadów)" .

Jak zaznaczył rzecznik MIB "wypowiedzenie umowy najmu przez operatora mieszkaniowego może nastąpić wyłącznie w dwóch przypadkach - zalegania z czynszem lub gdy (zgodnie z Kodeksem cywilnym) najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym".

W przypadku najmu z opcją dojścia do własności będzie możliwość potrącania zaległego czynszu z kwoty wpłaconych dotychczas rat. Jest to mechanizm pozwalający, np. w przypadku utraty pracy, na zachowanie bezpieczeństwa socjalnego najemcy - dodaje rzecznik.

Dodał, że "podobnie jak w przypadku obecnie funkcjonującego najmu okazjonalnego, najemca w umowie będzie wskazywał lokal, do którego wyprowadzi się po zakończeniu umowy".

PAP, MS

Powiązane tematy

Komentarze