Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Będą zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 maja 2019, 11:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Senackie komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej opowiedziały się we wtorek za przyjęciem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Komisje poparły poprawki zgłoszone przez senackich legislatorów.

Obecny na wtorkowym posiedzeniu senackich komisji wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń przypomniał, że celem ustawy jest zwiększenie powierzchni gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. Ma to nastąpić przez - jak wyjaśniał - z jednej strony większe zaangażowanie nowych podmiotów, które mają przekazywać grunty do KZN, a z drugiej - zmiany obowiązków informacyjnych o nieruchomościach, aby zasób był adekwatny do celów.

Soboń wyjaśnił, że podmioty te, to stuprocentowe spółki Skarbu Państwa z wyłączeniem np. Lasów Państwowych, które nie powinny kierować swoich zasobów nieruchomości do KZN. „Wprowadzamy również rozwiązanie, które usprawni wykorzystanie gruntów Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych” - dodał.

Nowelizację krytykował Piotr Florek (PO-KO). „Ta ustawa niczego nie zmieni, cała ustawa o KZN jest wielką porażką (…). Nie widzę żadnych sukcesów w działalności KZN-u. To jest kolejna niepotrzebna administracja” - powiedział. Zwrócił uwagę, że spółki skarbu państwa muszą się kierować kodeksem spółek handlowych.

Florek złożył wniosek o odrzucenie ustawy. „Sejm na nowo powinien ją przepracować, jeżeli chcemy jakiś efekt mieć. Bo nie ma najmniejszego sensu poprawianie tej ustawy” - argumentował senator.

Grzegorz Peczkis (PiS) apelował natomiast o przyjęcie ustawy z poprawkami, które przygotowali senaccy legislatorzy.

Odnosząc się do zarzutów Florka wiceminister Soboń przyznał, że gdyby ustawa działała w sposób, który by go satysfakcjonował, nie byłaby zmieniana. Przedstawiciel MIiR oświadczył, że jej celem jest zwiększenie podaży mieszkań i „to się po części udaje, a KZN w tym zakresie daje pewne możliwości, które państwo posiada”. Według niego nowelizacja będzie dobrym instrumentem do realizacji tych celów. Zapewnił, że zmiany nie kolidują z kodeksem spółek handlowych.

Komisje poparły w głosowaniu poprawki przygotowane przez senackie Biuro Legislacyjne i opowiedziały się za przyjęciem ustawy wraz z tymi poprawkami. Wniosek Florka został odrzucony.

Nowelizacja ma pozwolić na zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości. W ustawie wprowadzono m.in. przepisy umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Nowe przepisy umożliwiają pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. W przypadku gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie kwota - oparta na wartości rynkowej nieruchomości - która zabezpieczy ich interesy majątkowe.

Nowela pozwolić ma również na efektywniejszy udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.

Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nieruchomości ujęte w wykazach są położone w większości w dużych, zwartych kompleksach leśnych, co stanowi istotne ograniczenie ich wykorzystania pod inwestycje mieszkaniowe.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. KZN miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały powstać lokale w ramach Mieszkania plus.

Zasób będzie także mógł tworzyć spółki celowe - nie tylko z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, jak do tej pory - ale także m.in. ze spółkami Skarbu Państwa czy funduszami inwestycyjnymi.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze