Informacje

Kantar TNS: Odsetek bankowców popierających przyjęcie euro wzrósł r/r do 45 proc.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 lipca 2017, 12:29

  • 0
  • Powiększ tekst

Obecny odsetek bankowców - zwolenników przyjęcia euro wynosi 45% i jest wyższy w porównaniu do minionego roku o 7 pkt proc. Zdecydowana większość bankowców jest zdania, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej będzie miała negatywne skutki dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii, a także dla przyszłości UE (75%), zaś 37% badanych uważa, że banki działające w Europie poniosą negatywne skutki tej decyzji, podał Kantar TNS

W okresie ostatnich pięciu lat odsetek zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty oscyluje w przedziale 38-49%, a odsetek przeciwników waha się w przedziale 47-57%,

Największa grupa badanych uważa, że przystąpienie Polski do unii walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedsiębiorstwom i korporacjom (65%, wzrost o 3 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku). Także 39% badanych jest zdania, że przyjęcie euro byłoby korzystne również dla działających w Polsce banków (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5 pkt proc). Podobnie liczna grupa respondentów (38%) dostrzega w przyjęciu euro korzyści dla sektora MŚP - podał Kantar TNS w Monitorze Bankowym, wydawanym cyklicznie przez Związek Banków Polskich.

W ocenie korzyści i strat w przypadku konsumentów 50% badanych uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie konsumentom więcej szkód niż korzyści. Z kolei 23% badanych jest odmiennego zdania i ocenia, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści niż szkód.

Z badania wynika także, że zdecydowana większość (82%) bankowców ocenia, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej będzie miała negatywne skutki dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii, a także dla przyszłości Unii Europejskiej (75%), chociaż w porównaniu z poprzednim rokiem można zauważyć spadek pesymistycznej oceny tej kwestii.

37% badanych jest zdania, że banki działające w Europie poniosą negatywne skutki tej decyzji, a 16% spodziewa się negatywnych konsekwencji także dla banków w Polsce. Jednak w tym przypadku r/r nastąpiła znacząca zmiana stanowiska i spadek opinii negatywnych z 44% w 2016 r. do 16% obecnie - czytamy także.

W porównaniu do minionego roku bankowcy znacznie rzadziej wskazują na możliwość wystąpienia różnych konsekwencji dla banków funkcjonujących w Polsce w związku z decyzją Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE.

Co piąty badany uważa, że skutkiem tej decyzji może być wzrost kosztów działalności bankowej (19%). Z kolei 8% uważa, że nastąpi spadek wartości banków w Polsce, co w porównaniu do ubiegłego roku jest dużym spadkiem. Co szósty spośród badanych spodziewa się z tego powodu zmniejszenia zysków banków (14%), wzrostu opłat i prowizji za usługi bankowe (16%) oraz redukcji zatrudnienia w bankach (11%) - podał także Kantar

W przypadku oceny wszystkich obszarów nastąpiła korzystna zmiana, a badani zmienili swoją ocenę na bardziej optymistyczną, podsumowano.

Badanie zostało przeprowadzone między 5 a 21 lipca. W badaniu wzięło udział 145 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze