Informacje

Enea: lepsze wyniki od zakładanych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 września 2017
  • 16:23
  • 1
  • Tagi: Biznes Enea Energetyka wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

Enea odnotowała 285,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 169,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka

Zysk operacyjny wyniósł 399,04 mln zł wobec 221,93 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 692 mln zł wobec 538,17 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 918,18 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 2 719,44 mln zł rok wcześniej.

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej prezes Enei Mirosław Kowalik wzrost w II kwartale wynika z bardzo dobrej akwizycji jaką było przejęcie Elektrowni Połaniec i wyników jakie osiągnęła ta spółka.

Wyniki Połańca, nie zostały uwzględnione w wynikach za I półrocze tego roku, bo jak tłumaczył prezes Kowalik pod koniec marca nastąpiła aktualizacje praw majątkowych. Nie przeszkodziło to Enei w poprawie wyników w tym okresie. W I poł. 2017 r. spółka miała 581,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 442,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 696,44 mln zł w porównaniu z 5 724,72 mln zł rok wcześniej.

Jak podkreślił prezes Enei nie bez znaczenia dla wyników był wzrost sprzedaży usług odbiorcom końcowym o 124 mln zł.

EBITDA w I poł. 2017 r. wyniosła 1 358,44 mln zł wobec 1 206,52 mln zł rok wcześniej.

W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 517 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 96 mln zł (wzrost o 28,9% r/r), wypracowany został w obszarze Wytwarzania, który I półrocze 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 427 mln zł. Podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych wynikający z przejęcia Enei Elektrowni Połaniec. Wynik EBITDA obszaru Obrotu, po wzroście o 54 mln zł (107,8% r/r), ukształtował się na poziomie 105 mln zł, natomiast obszar Wydobycia odnotował w tym okresie 321 mln zł EBITDA – informuje spółka

W I półroczu 2017 r. Enea wydała na inwestycje 2 445 mln zł, z czego 1 608 mln zł pochłonęły inwestycje kapitałowe, 329 mln zł inwestycje w obszarze Wytwarzania ,344 mln zł w obszarze Dystrybucji, a 139 mln zł w obszarze Wydobycia, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 899,73 mln zł wobec 538,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Na 2017 r. grupa zaplanowała wydatki inwestycyjne w wysokości 2 755,3 mln zł. W I poł. 2017 r. zrealizowano 2 445,1 mln zł z zaplanowanych wydatków oraz 1 556,6 mln zł inwestycji kapitałowych.

W obszarze wydobycia Enea liczy na stabilizację ceny węgla, budowę nowych chodników, modernizację majątku i stałą poprawa efektywności.

Nasza strategia mówi o tym, że  sprzedaż do klientów końcowych chcemy osiągnąć poziom ponad 20 TWh do 2025 r.- mówi Piotr Adamczyk wiceprezes Enei ds. handlowych.

Oprócz tego, że zdobywamy nowych klientów, polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie i chcemy zagospodarować ten przyrost, który będzie następował do 2025 r. - dodał Kowalik.

Jak dodał dywersyfikacja działalności grupy Enei zapewnia odporność i stabilność, na wymagające otoczenie ekonomiczne w których działa spółka m.in. na presję związana z cenami węgla. Obecnie podstawą działalnością grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju.

Komentarze