Informacje

autor: Fratria/Mateusz Zelnik
autor: Fratria/Mateusz Zelnik

Krajowa SKOK: sytuacja sektora się poprawia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 18 października 2017, 12:01

  • 0
  • Powiększ tekst

O dobrej kondycji sektora SKOK mówił niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki. Z kolei Krajowa SKOK w wydanym dziś komunikacie podkreśla, że po wyłączeniu kas, którymi zarządzają komisarze z nadania KNF, kasy wypracowały za poprzedni rok dodatni wynik finansowy na poziomie 31, 2 mln złotych.

Krajowa SKOK odniosła się do cytowanego przez niektóre media raportu GUS.

Po pierwsze dotyczy on 2016 roku, po drugie podaje wartości uśrednione. Sytuacja poszczególnych kas jest różna i nie można jej uogólniać na cały sektor – wyjaśnia Mariusz Wielebski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK.

Wielebski przypomina, że w podobny sposób o sytuacji sektora wypowiadają się przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego. O tym, że poszczególne kasy należy traktować i oceniać osobno oraz że ich sytuacja jest różna mówił podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych przewodniczący KNF Marek Chrzanowski. We wrześniu podobne stanowisko przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Oczywiście w niektórych przypadkach, kilku SKOK-ów, podobnie jak w przypadkach kilku banków, doszło do udzielania kredytów w sposób niewłaściwy. Jednak cały sektor, podobnie jak cały sektor bankowy, to jest sektor, który trzyma się dobrze i patrząc na szczegóły całego tego procesu restrukturyzacji sektora SKOK-ów uważam, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi te działania we właściwy sposób – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Według niego „dzisiaj problemy w niektórych małych SKOK-ach w porównaniu do kredytów we frankach szwajcarskich są naprawdę bardzo niewielkie”.

 Kasa Krajowa ze zrozumieniem przyjęła pozytywną ocenę działań, mających na celu restrukturyzację SKOK-ów, dokonaną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego i jego opinię na temat dobrej kondycji całego sektora Kas, podobnie jak całego sektora bankowego  ” – pisze w komunikacie rzecznik Krajowej SKOK Mariusz Wielebski.

 W ocenie Kasy Krajowej, należy wyróżnić dwie grupy Kas prowadzących działalność operacyjną: Kasy, w których działają ich organy statutowe oraz Kasy pod zarządem komisarycznym ustanowionym przez KNF. Zmniejszająca się liczba członków w Kasach a przede wszystkim malejąca wartość aktywów są niemal wyłącznie związane z upadłościami Kas lub ich przejmowaniem przez banki. Należy również wskazać na zmianę dotyczącą ilości placówek, zmiana ta związana jest nie tylko z upadłościami Kas ale także z procesami restrukturyzacyjnymi systemu SKOK, które mają na celu dostosowywanie sektora do sytuacji rynkowej  ” – wyjaśnia Wielebski.

Krajowa SKOK zdecydowanie podkreśla również konieczność „ odrębnego analizowania sytuacji Kas kierowanych przez ich organy statutowe i Kas pozostających pod zarządem komisarycznym, bo ich sytuacja finansowa i kapitałowa kształtuje się całkowicie odmiennie, czego przykładem jest wygenerowany w  2016 r. wynik finansowy na poziomie (-)139,7 mln zł, podczas gdy Kasy, z pominięciem tych, gdzie ustanowiono zarządców komisarycznych, wypracowały dodatni wynik finansowy na poziomie 31,2 mln zł. Analizowanie danych dotyczących Kas bez wyodrębnienia tych dwóch grup może prowadzić do uproszczonych wniosków odnośnie sytuacji sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i utrudniać prawidłową ocenę poszczególnych grup Kas  ” – czytamy w komunikacie.

Powiązane tematy

Komentarze