Informacje

Alior Bank konsekwentnie realizuje strategię

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 9 listopada 2017, 15:48

  • 0
  • Tagi: Alior Bank bankowość elektroniczna finanse giełda innowacje strategia wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

Alior Bank ogłosił bardzo dobre wyniki za trzeci kwartał. Chyba są rekordowe w historii banku?

Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku, odpowiedzialny za Pion Finansów Zysk netto Alior Banku w III kwartale wyniósł 190 mln złotych i znacznie przewyższył konsensus rynkowy na poziomie 154 mln złotych. Wynik ten jest też istotnie lepszy od najwyższych prognoz analityków i o 90 proc. wyższy niż w II kwartale 2017 roku. Dzięki temu znacznie poprawiliśmy poziom zwrotu z kapitału, czyli ROE. W III kwartale osiągnął on 11,7 proc., podczas gdy po pierwszym półroczu wskaźnik ten wynosił 5,8 proc.

Alior Bank utrzymał także wysokie tempo wzrostu. Wzrost wolumenu kredytowego brutto wyniósł 1,4 mld złotych, a w ciągu dziewięciu miesięcy od początku roku – 5 mld złotych. Ponadto utrzymaliśmy rekordową na rynku bankowym marżę odsetkowa netto (NIM), która w okresie pierwszych trzech kwartałów wyniosła 4,7 proc.

Wyniki te wskazują, że Alior Bank konsekwentnie zmierza do realizacji celów założonych w strategii „Cyfrowego buntownika”.

Czytaj też Alior Bank: Zyski o wiele lepsze niż przewidywano

W trzecim kwartale okazało się również, że jesteście w stanie przeprowadzić integrację z Bankiem BPH bardziej efektywnie niż to wcześniej zakładaliście.

To prawda, z sukcesem zakończyliśmy proces restrukturyzacji oraz integracji związany z przejęciem wydzielonej części Banku BPH. Koszty integracji okazały się o 62 mln złotych niższe niż pierwotnie zakładano na lata 2016-2017. Natomiast docelowe synergie do 2019 r. wyniosą 381 mln złotych w stosunku do wcześniej planowanych 374 mln złotych. Ten bardzo sprawnie przeprowadzony proces integracji dowodzi wyjątkowej zdolności Alior Banku do szybkiej i skutecznej realizacji skomplikowanych projektów.

Jakie były kluczowe osiągnięcia w III kwartale br.?

To był pierwszy pełny kwartał funkcjonowania zarządu nowej kadencji. Cieszymy się, że w jego trakcie udało się istotnie poprawić wynik finansowy, wzmocnić pozycję kapitałową i płynnościową oraz trwale obniżyć koszty działania banku przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu. Ponadto opracowany i ogłoszony został plan wdrożenia strategii „Cyfrowego buntownika”, zgodnie z którym główne cele strategiczne zostaną zrealizowane szybciej niż wcześniej zakładano. Już w 2019 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) ma wynieść 14 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) – 39 proc., a marża odsetkowa netto (NIM) – 5,1 proc. Osiągnięcia Alior Banku zostały też docenione przez polskie środowisko biznesowe. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy bank otrzymał tytuł „Firmy Roku”.

Dziękujemy za rozmowę

Komentarze