Informacje

Podgrzewana rewolucja. E-papierosy palą się do walki

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 listopada 2017, 17:53

    Aktualizacja: 22 listopada 2017, 18:43

  • 2
  • Powiększ tekst

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym obejmujący tym podatkiem płyny do e-papierosów i nowatorskie wyroby tytoniowe został w pierwszym czytaniu skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych. Dyskusja na Komisji Finansów Publicznych miała się odbyć 15 listopada br. ale skierowano projekt do podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego. Wczoraj, podczas posiedzenia podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego odbyła się burzliwa dyskusja nad całym projektem oraz zgłoszonymi przez posłów poprawkami

Prace podkomisji rozpatrującej ten projekt zakończyły się przyjęciem wielu poprawek idących w kierunku uwzględnienia postulatów branży e-papierosów.

Polski Związek Plantatorów Tytoniu popiera propozycję objęcia podatkiem akcyzowym płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich – te są substytutem tradycyjnych papierosów, zawierających prawdziwy tytoń. Pojawienie się wyrobów nowatorskich zawierających w składzie naturalny tytoń stanowi potencjalnie nowy rynek zbytu tytoniu i przyszłość polskich plantatorów tytoniu. Ci optują w sposób oczywisty za jak najniższymi podatkami od wyrobów nowatorskich, ponieważ one - w odróżnieniu od e-papierosów - zawierają prawdziwy tytoń.

Płyny do e-papierosów pochodzą w większości z Chin i do ich produkcji nie używa się naturalnego tytoniu – ocenia Przemysław Noworyta z Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu - Biorąc także pod uwagę potwierdzony przez Polską Akademię Nauk potencjał redukcji szkodliwych substancji w stosunku do tradycyjnych papierosów, zasadne jest stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjno-podatkowego dla rozwoju tych wyrobów. Wnioskujemy więc obniżenie podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie o ok. 30%, tak jak uczyniono to w przypadku płynu do e-papierosów oraz uproszczenie sposobu obliczania stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie, który powinien być określony, jako kwota w z złotych polskich za 1 kg mieszaniny tytoniu – dodaje.

autor: IQOS - PMI Polska
autor: IQOS - PMI Polska

Już w toku prac rządowych obniżono stawkę na e-papierosy z 70 gr do 50 gr za mililitr płynu. Poprawką na podkomisji przyjęto zerową stawkę na płyn do e-papierosów i wyroby nowatorskie na pierwszy rok obowiązywania ustawy, czyli odsunięto w praktyce obciążenie tych wyrobów podatkiem akcyzowym do 2019 roku. Branża e-papierosów chce jednak jeszcze większego obniżenia stawki tylko na e-papierosy oraz zmniejszenia obowiązków związanych z poborem podatku akcyzowego. Walka przedstawicieli branży e-papierosów z przedstawicielami branży tytoniowej w ramach tej jednej komisji jest bezpardonowa.

Członkowie komisji nie uznali za zasadne uwag zgłaszanych przez jedną z czterech największych firm tytoniowych twierdzącej, że wyroby nowatorskie – z tytoniem do podgrzewania - powinny być opodatkowane już obecnie tak jak papierosy czy tytoń do palenia.

Niewykluczone, że firma ta zgłosiła taką uwagę, gdyż nie posiada ona takich wyrobów w swoim portfolio – ocenia Marcin Zimny, doradca podatkowy, redagujący i współautor najnowszego komentarza do ustawy o podatku akcyzowym BECK. Miejmy nadzieję, że posłowie na posiedzeniu Komisji Finansów oraz na posiedzeniu plenarnym będą równie szybko procedować ten projekt jak posłowie podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego i wejdzie on w życie jeszcze w tym roku.

Przedstawiciele branży e-papierosów zarzucali też dysproporcje w obciążeniu płynów do e-papierosów i wyrobów nowatorskich, próbując porównywać stawkę wyrażoną w zł na litr do stawki wyrażonej w zł na kilogram, co zdaniem ekspertów, jest nieporównywalne i wprowadza w błąd.

Porównania obciążenia tych dwóch grup wyrobów można dokonać jedynie odnosząc ich ekwiwalentność w stosunku do papierosów tradycyjnych - komentuje Wojciech Brodnicki z BBGTAX, który przygląda się procesowi zmian opodatkowania wyrobów nowatorskich.

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyliczenia pokazujące, iż obciążenie podatkiem akcyzowym tych dwóch wyrobów jest na zbliżonym poziomie: 1,50 zł dla płynów do e-papierosów i 1,91 zł dla wyrobów nowatorskich w przeliczeniu na paczkę papierosów.

Z punktu widzenia sytemu poboru podatku akcyzowego najistotniejszą poprawką jest doprowadzenie do równoczesnego wprowadzenia opodatkowania i obowiązku banderolowania, dzięki czemu unikniemy błędów popełnionych przez administrację włoską – ocenił Wojciech Bronicki, doradca podatkowy, partner w firmie BBGTAX - Włosi wprowadzili opodatkowanie takich produktów bez obowiązku banderolowania i z tego powodu nie uzyskali zaplanowanych dochodów – dodał.

Sam projekt trafi teraz ponownie do Komisji Finansów Publicznych wraz ze sprawozdaniem podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego a potem na II czytanie.

Na razie obie branże zyskały trochę czasu. Obowiązek podatkowy dla e-papierosów oraz podgrzewanego tytoniu zostaje zniesiony na najbliższy rok. Nałogowi palacze mają zatem jeszcze tylko rok, żeby spróbować przestawić się na mniej szkodliwe alternatywy, zanim te zdrożeją do poziomu wykraczającego ponad cenę paczki tradycyjnych papierosów. Co będzie potem? Nie ma się co oszukiwać – istnieje poważne ryzyko, że niewiele osób kupi produkt, zdrowszy, ale droższy. W Polsce cena była, jest i jeszcze długo będzie podstawowym kryterium w procesie zakupowym naszego społeczeństwa - nawet kosztem zdrowia i życia.

mw

Powiązane tematy

Komentarze