Informacje

Tauron będzie bardziej innowacyjny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 listopada 2017, 12:08

  • 0
  • Powiększ tekst

Upowszechnianie inteligentnych usług sieciowych, energetyki rozproszonej i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań nastawionych na zaspokajanie potrzeb klientów - to główne kierunki rozwoju innowacji w grupie energetycznej Tauron

W środę grupa, będąca największym dystrybutorem i drugim co do wielkości krajowym producentem energii, ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą - dokument planistyczny, wyznaczający kierunki i potencjał podejmowanej przez Tauron działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. To pierwsze takie systemowe opracowanie w polskiej energetyce.

Strategiczna Agenda Badawcza to mapa drogowa w obszarze badań, rozwoju i innowacji, jakie chcemy realizować w grupie Tauron. To pierwszy tego typu dokument w polskim sektorze energetycznym, który w tak precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie naszej strategii biznesowej - powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Strategia grupy zakłada, że w 2025 r. czwarta część jej przychodów będzie pochodzić z tzw. nowych biznesów. Rozwój obszaru badań i innowacji ma być jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu, stąd decyzja o przeznaczaniu co najmniej 0,4 proc. skumulowanych przychodów grupy na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz służące opracowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań.

Tauron realizuje m.in. dwa projekty, prowadzone ze wsparciem środków z unijnego programu

Horyzont 2020”: projekt ICP4Life, dotyczący budowy zintegrowanej platformy współpracy pomiędzy dostawcą energii a klientem, oraz projekt MOBISTYLE, zakładający wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, pozwalających pozytywnie wpłynąć na zachowania odbiorców prądu poprzez podniesienie ich świadomości i poczucia własności - w efekcie chodzi m.in. o oszczędność i bezpieczne korzystanie z energii.

W lutym br. w grupie Tauron powstała spółka Tauron Magenta, powołana dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów we współpracy ze startupami. Spółka zajmuje się m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu elektrycznego. W przyszłości Tauron chce być kojarzony z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digitals, smart home, i efektywnością energetyczną.

Agenda badawcza ma pomóc w przełożeniu proinnowacyjnych celów ze strategii grupy na konkretne działania, a także w dotarciu z informacją o potrzebach rozwojowych grupy do jej partnerów - uczelni, dostawców technologii czy startupów.

Dokument ma być pomocny w procesie wyboru konkretnych projektów oraz przy określaniu terminów ich wdrażania. Założenia oraz sposób tworzenia Agendy zostały potwierdzone w trakcie przeprowadzonych w styczniu br. warsztatów z dziekanami uczelni technicznych współpracujących z grupą - podczas tych spotkań wypracowywano wizję grupy w perspektywie 2050 r. i dyskutowano, co będzie miało największe znaczenie dla jej rozwoju.

W Agendzie dla każdego z czterech głównych kierunków rozwoju innowacji utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe i obszary badawcze. Pierwsza grupa projektów dotyczy inteligentnych usług sieciowych. Obecnie Tauron prowadzi 9 projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych oraz wypracowania ich nowych rodzajów. Trzy kolejne projekty badawczo-rozwojowe dotyczące Smart Home, Smart City i magazynowania energii są przygotowywane.

Zadania w zakresie inteligentnych sieci koncentrują się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii elektrycznej i ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług dla inteligentnych budynków, inteligentnych miast czy usług związanych z zarządzaniem energią.

Wśród prowadzonych aktualnie projektów Tauronu związanych z usługami sieciowymi są m.in. MdM - Platforma zarządzania danymi z zawansowanej infrastruktury pomiarowej, ZSDS - Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej czy ESS - System bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych.

Natomiast zadaniem projektu ProMoc jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających wprowadzenie nowej usługi, jaką jest redukcja zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki projektowi możliwe będzie wygenerowanie korzyści z efektywnego zarządzania mocą dla trzech uczestników rynku: klienta, firmy energetycznej kupującej energię oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego.

W sumie na modernizację i rozwój sieci energetycznej Tauron wydaje w tym roku 1,8 mld zł, częściowo ze środków unijnych. Dotychczas spółka Tauron Dystrybucja zawarła 26 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, uzyskując łącznie blisko 160 mln zł dotacji. Wszystkie dofinansowane projekty wpisują się w kluczowe kierunki działań inwestycyjnych grupy, jako operatora systemu dystrybucyjnego.

Spółki z grupy Tauron uczestniczą także w projektach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych współfinansowanych z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) - to sektorowy program, będący skierowaną do sektora elektroenergetycznego częścią Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. Jego celem jest wzrost innowacyjności krajowej elektroenergetyki w perspektywie 2023 roku.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze