Informacje

Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa / autor: fot. materiały prasowe
Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa / autor: fot. materiały prasowe

Budownictwo potrzebuje koniunktury

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 23 grudnia 2017, 17:54

  • 2
  • Powiększ tekst

Budownictwo z powodzeniem może tworzyć polską markę eksportową. Produkowane przez polskie firmy wyroby budowlane jakościowo i technologicznie nie ustępują produktom zagranicznym, a nawet niejednokrotnie je przewyższają - pisze w „Polskim Kompasie 2017” Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Branża budowlana w Polsce potrzebuje spójnej polityki finansowej wspierającej rozwój koniunktury. Sprzedaż materiałów budowlanych obłożonych 8-procentowym podatkiem VAT pod pozorem wykonania usługi budowlanej prowadzi do osłabienia rzetelnie działających firm dystrybucyjnych, oferujących ten sam produkt z 23-procentową stawką VAT.

Problem szarej strefy od lat pozostaje nierozwiązany i skutecznie utrudnia konkurowanie uczciwym przedsiębiorcom. Muszą zostać podjęte kompleksowe i konsekwentne działania mające na celu jej ograniczenie, a kluczową rolę musi tutaj odgrywać państwo, które mogłoby wrócić do koncepcji ulg remontowo-budowlanych dla osób fizycznych. Był to skuteczny element przeciwdziałania szarej strefie, wymuszający udokumentowaną sprzedaż zarówno w handlu wyrobami budowlanymi, jak i w wykonawstwie budowlanym.

Rynek wyrobów budowlanych działa w warunkach bardzo silnej konkurencji. Poza wewnętrzną obserwujemy coraz powszechniejsze zjawisko napływu zagranicznych wyrobów budowlanych, nietrzymających parametrów jakościowych, których jedynym wyznacznikiem popularności jest cena. Trzeba wprowadzić skuteczny system kontroli nad rynkiem wyrobów budowlanych, sprawdzając nie tylko dokumenty handlowe, lecz przede wszystkim same wyroby budowlane. Polscy producenci wyrobów budowlanych odczuwają także nierówność traktowania w handlu zagranicznym.

Nie mam wątpliwości, że budownictwo z powodzeniem może tworzyć polską markę eksportową. Produkowane przez polskie firmy wyroby budowlane jakościowo i technologicznie nie ustępują produktom zagranicznym, a nawet niejednokrotnie je przewyższają. Tak jest np. w branży stolarki budowlanej.

Chociaż pierwsze kroki zrobiono, nadal istnieje konieczność stworzenia kompleksowego programu mieszkaniowego, którego ważnym elementem oprócz oferty deweloperskiej stałyby się mieszkania na wynajem. Należy przygotować system zachęt lub preferencji podatkowych dla osób prywatnych chcących zainwestować w budownictwo czynszowe. Pozwoli to na inwestowanie kapitału w Polsce oraz spowoduje mobilność na rynku pracy. Rola państwa jest tutaj nie do przecenienia, a możliwości działania jeszcze mocno niewykorzystane.

Ważną kwestią dla branży jest też ustawa o zamówieniach publicznych. Pomimo wielokrotnych zmian, często kosmetycznych, przepisy te w dalszym ciągu wymagają pilnej analizy i wprowadzenia rozwiązań gwarantujących firmom budowlanym (szczególnie wykonawczym) stabilne i bezpieczne funkcjonowanie na rynku. Przyczyną wielu patologii na rynku budowlanym jest zaniżanie cen usług budowlanych, możliwych do osiągnięcia jedynie przez zatrudnienie pracowników w szarej strefie.

Przyszłość budownictwa musi się również opierać na edukacji. Szkoły budowlane powinny stać się aktywnym graczem na rynku pracy w myśl hasła „Dziś uczeń, jutro pracownik”. Aby tak się stało, należy dostosować programy kształcenia do wymogów rynku pracy i kierunków rozwoju gospodarczego państwa, uruchamiając ścieżkę jego finansowania. Niezbędne staje się także stworzenie programu zachęt dla przedsiębiorców chcących inwestować w szkolnictwo zawodowe.

Paweł Babij, prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Powiązane tematy

Komentarze