Informacje

NFOŚiGW nie funduje operacji plastycznych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 stycznia 2018, 11:02

    Aktualizacja: 4 stycznia 2018, 11:14

  • 0
  • Powiększ tekst

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie finansuje pracownikom zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej-oświadcza Zarząd NFOŚiGW

We wtorek Super Express poinformował, że urzędnicy NFOŚiGW będą mogli korzystać ze zniżek na zabiegi chirurgii plastycznej, co miał zapewnić przeprowadzony przetarg na świadczenie usług zdrowotnych. Firma, która chciała stanąć do przetargu, powinna zapewnić zniżki na zabiegi chirurgii plastycznej. W ofercie podkreślono, że chodzi o lifitng twarzy, korektę nosa i uszu, plastykę brzucha czy powiększenie piersi. Urzędnicy NFOŚiGW mieliby 10 proc. rabatu na tego typu zabiegi, z kolei członkowie zarządu na 30 proc. rabat. NFOŚiGW w wydanym własnie komunikacie podkreślił, że podawane przez media informacje w tej sprawie są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd opinię publiczną.

W związku z licznymi i nieprawdziwymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi przetargu na usługi medyczne dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd NFOŚiGW ponownie z całą mocą podkreśla, że Narodowy Fundusz nie finansował, nie finansuje i nie zamierza finansować żadnych usług medycznych z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia, w tym analizowanej z tak dużym zainteresowaniem mediów – medycyny estetycznej. Informacje jakoby NFOŚiGW opłacał lub chciał opłacać pracownikom z publicznych pieniędzy zabiegi upiększające są kłamstwami, które wprowadzają opinię publiczną w błąd i wzniecają negatywne emocje społeczne.

NFOŚiGW jako pracodawca – wywiązując się z prawnego obowiązku gwarantowania pracownikom opieki medycznej – opłaca osobom zatrudnionym w Narodowym Funduszu jedynie podstawowe pakiety medyczne w zryczałtowanej kwocie 92 zł miesięcznie. Obejmują one – bezpłatnie dla pracownika – przede wszystkim usługi z zakresu medycyny pracy, a także między innymi porady lekarskie, konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, radiologiczne, endoskopowe i inne oraz programy rehabilitacyjne i promocji zdrowia. W ich zakres w żadnym stopniu nie wchodzi natomiast medycyna estetyczna, ani nawet pobyt w szpitalu, czy leczenie stomatologiczne lub rehabilitacja. Wspomniane pakiety stwarzają jedynie możliwość korzystania przez pracowników z tych dodatkowych usług – jednakże za indywidualną odpłatnością i bez jakiegokolwiek udziału finansowego ze strony NFOŚiGW. Usługi płatne finansowane przez pracownika są oferowane tylko potencjalnie, wyłącznie do wyboru pracownika.

Działanie NFOŚiGW jako pracodawcy jest całkowicie zgodne z prawem i nie wykracza poza przyjęte standardy. Medycyna estetyczna w dzisiejszym rozumieniu to głównie leczenie i przywracanie do sprawności po wypadkach, podnoszenie ich ofiarom komfortu życia oraz dawanie szansy na normalne funkcjonowanie w przyszłości. Usługi z zakresu tzw. chirurgii jednego dnia, w tym zabiegi chirurga-plastyka oraz specjalne zniżki i rabaty, są obecnie rutynowo umieszczane w wykazach oczekiwanych usług medycznych – w postępowaniach udzielanych zamówień publicznych przez wielu pracodawców, w tym także pracodawców z sektora finansów publicznych.

Prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych dla pracowników NFOŚiGW zawierało taką właśnie, powszechną i standardową ofertę rynku usług medycznych. Jednakże, chcąc uniknąć jakichkolwiek wieloznaczności w medialnym przedstawieniu tej oferty, a tym bardziej niedokładnych, nierzetelnych czy tendencyjnych interpretacji, z czym mamy do czynienia w ostatnich doniesieniach, NFOŚiGW zmienił swoją Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wszelkie usługi medyczne odpłatne dla pracowników zostały usunięte i skwitowane krótkim zapisem: „Pozostałe usługi dostępne u Wykonawcy świadczone będą zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi świadczenia tych usług u Wykonawcy”. Decyzja ta została podjęta w obliczu oszczerczej kampanii medialnej, która w sposób bezpodstawny i nieuprawniony uderza w Ministra Środowiska oraz – pośrednio – także w pracowników NFOŚiGW.

W podsumowaniu czujemy się jeszcze w obowiązku przypomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy – jako pracodawca – ma obowiązek zapewnienia opieki zdrowotnej pracownikom w zakresie standardowych usług leczniczych oraz usług medycznych. Ta zasada prawa pracy koreluje z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 161 (Genewa, 26 czerwca 1985 r.) dotyczącą pracowniczych służb zdrowia.

mw

Powiązane tematy

Komentarze