Informacje

źródło: Lotos
źródło: Lotos

Opóźni się realizacja projektu Lotosu EFRA

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 stycznia 2018, 18:08

  • 0
  • Powiększ tekst

Spodziewane efekty ekonomiczne wynikające z eksploatacji instalacji projektu EFRA realizowanej przez Grupę Lotos nie pojawią się w pełnej zakładanej wysokości w skonsolidowanych wynikach finansowych za 2018 r. ze względu na niedotrzymanie terminu uzyskania pełnej gotowości operacyjnej instalacji koksowania - wynika z komunikatu spółki. 

Należy podkreślić, że przesunięcie w czasie zakończenia projektu EFRA nie wpłynie w negatywny sposób na bieżącą kondycję finansową Grupy Lotos - podkreślono w komunikacie.

W opublikowanym w październiku ub.r. komentarzu do wyników finansowych za III kw. 2017 r. zarząd Grupy Lotos przekazał, że główny wykonawca – firma KT, poinformował o ryzyku niedotrzymania umownego terminu uzyskania statusu RFSU (ang. Ready For Start Up, tj. gotowości do uruchamiania) głównej instalacji projektu EFRA, tj. instalacji koksowania (ang. skrót DCU), przypomniano.

Niezwłocznie po tym fakcie zarząd Grupy Lotos podjął decyzje korporacyjne (w zakresie możliwym do przeprowadzenia po stronie Grupy), aby wesprzeć głównego wykonawcę. Obie strony są w stałym kontakcie i prowadzą rozmowy dotyczące wdrażania niezbędnych działań - czytamy dalej.

Realizacja kluczowej inwestycji Grupy Lotos, tj. Projektu EFRA (tzn. Efektywna Rafinacja), który jest kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji pogłębionego przerobu ropy naftowej osiągniętej w ramach inwestycyjnego Programu 10+, została rozpoczęta w dniu 26 czerwca 2015 roku wspólnie ze spółką zależną Lotos Asfalt. Dalsze pogłębienie konwersji ropy naftowej, wsparte efektami synergii z istniejącymi instalacjami rafinerii w Gdańsku, spowoduje zwiększenie realizowanej marży rafineryjnej z każdej przerobionej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl. Instalacje produkcyjne Programu EFRA wygenerują rocznie ok. 900 tysięcy ton wysokomarżowych paliw bez zwiększenia poziomu przerobu naftowej.

W raporcie za III kw. 2017 r. podano, że zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na I połowę 2018 roku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze