Informacje

15 proc. udział OZE w miksie energetycznym w 2020 r.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 stycznia 2018, 13:36

    Aktualizacja: 16 stycznia 2018, 13:37

  • 0
  • Powiększ tekst

Realizacja 15-proc. celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. jest - zdaniem Ministerstwa Energii - niezagrożona. Według danych GUS w 2016 r. nastąpił spadek tego udziału w stosunku do roku 2015.

Zgodnie z danymi GUS udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto - na co składa się udział OZE w transporcie, ciepłownictwie i elektroenergetyce - w roku 2016 wyniósł 11,30 proc. i w stosunku do roku poprzedniego spadł. W 2015 r. wskaźnik ten wynosił bowiem 11,93 proc.

Jak napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister energii Andrzej Piotrowski, ME dostrzega ten spadek, który - zdaniem ministerstwa - miał przede wszystkim charakter regulacyjny, „w szczególności odzwierciedlony w statystyce”.

Jako przyczyny Piotrowski wskazał m.in. odejście dużej energetyki (ponad 17 tys. MW mocy zainstalowanej elektrycznej) od współspalania biomasy z węglem, co było spowodowane ograniczeniem wsparcia dla tej technologii ustawą o OZE z 2015 r. Kolejną przyczyną był zwiększony eksport biopaliw, który „zgodnie z metodą prowadzenia badań statystycznych nie został zaliczony do realizacji celu”.

Piotrowski napisał też, że priorytet dla spraw związanych z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce jest jednym z sześciu podstawowych kierunków „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”, a przyjęty w 2017 r. dokument rządowy - Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - zakłada, iż w Polsce następował będzie stopniowy rozwój OZE, „dostosowany do potrzeb i warunków lokalnych”.

Jednocześnie wiceminister przypomniał, że ME przygotowuje zmiany ustawy o OZE, które będą się wpisywały „w potrzebę kontynuowania prac zmierzających do dalszych ułatwień administracyjnych i systemowych dla wszystkich wytwórców energii z OZE. Mają to być zmiany zakładające m.in. uatrakcyjnianie mechanizmów wsparcia.

Realizacja celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020 r., tj. osiągnięcia co najmniej 15 proc. udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto, nie jest, zdaniem Ministerstwa Energii, zagrożona - podkreślił w odpowiedzi wiceminister Piotrowski.

Na podst. PAP

Powiązane tematy

Komentarze