Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Sejm zajmie się prawem łowieckim

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 lutego 2018, 09:22

  • 1
  • Powiększ tekst

Sejm, który w środę po godz. 9. kontynuuje posiedzenie, zajmie się m.in. projektem noweli Prawo łowieckie; nowe przepisy pozwolą prywatnym właścicielom gruntów wyłączać je z polowań bez podania przyczyny. Posłowie rozpatrzą też nowelę o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Główny cel zmiany przepisów w Prawie łowieckim to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w dotychczasowych przepisach. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie.

We wtorek połączone sejmowe komisje: środowiska i rolnictwa przyjęły kilkanaście zmian do projektu noweli, rekomendowanych przez resort środowiska. Najważniejszą zmianą jest danie możliwości prywatnym właścicielom gruntów wyłączania swoich nieruchomości z obwodów łowieckich bez podawania przyczyny, na podstawie oświadczenia poświadczonego notarialnie. W pierwszej wersji projektu można było uzasadnić taką wolę wyznawaną religią czy światopoglądem, a ostateczną decyzję w tej sprawie miał podejmować sąd.

Zgodnie z przyjętą zmianą, wyłączenie nieruchomości z obwodu łowieckiego będzie miało swoje konsekwencje. Jeżeli tak się stanie, właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości nie będzie mógł żądać odszkodowań za szkody wyrządzone na jego ziemi przez zwierzynę łowną. Kolejna ze zmian zwiększa ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Proponowane przepisy zwiększają również nadzór Ministerstwa Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Izba zajmie się też obywatelskim projektem noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przygotowanym przez Porozumienie Zawodów Medycznych (w którym zrzeszone jest także Porozumienie Rezydentów OZZL). Zgodnie z projektem docelowy poziom finansowania ochrony zdrowia wyznaczono na nie mniej niż 6,8 proc. PKB od 2021 r. Obowiązująca rządowa ustawa zakłada stopniowy wzrost nakładów na opiekę zdrowotną do 6 proc. PKB do 2025 roku (w tym roku na ten cel ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB).

Posłowie mają się też zająć senackim projektem nowelizacji ustawy „o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Przewiduje on, że dzieciom przebywającym wraz z matkami więzionymi za działalność opozycyjną w PRL przysługuje od Skarbu Państwa „odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę”.

Sejm będzie też kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy, a także nad zmianami w Kodeksie cywilnym. Projekt zakłada, że gminy w latach 2019-2025 otrzymają 6 mld zł w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni i schronisk dla bezdomnych.

Posłowie wysłuchają też - na wniosek klubu PiS - informacji Minister Edukacji Narodowej ws. działań jej resortu służących odbudowie i rozwojowi kształcenia zawodowego. (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze