Informacje

Prezes PZU Życie: Opłaty w PPK na niskim poziomie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 15 lutego 2018, 16:20

    Aktualizacja · 15 lutego 2018, 16:21

  • 0
  • Tagi: emeryci emerytura finanse oszczędności PPK PZU Życie TFI
  • Powiększ tekst

Wysokość opłat, przewidzianych w projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, w porównaniu do innych produktów inwestycyjnych jest na bardzo niskim poziomie – uważa Roman Pałac, prezes PZU Życie. Dodaje, że negatywnie na powszechność propozycji może wpłynąć wprowadzenie zapisu antykoncentracyjnego.

Komentarz Romana Pałaca, prezesa zarządu PZU Życie:

Wysokość opłat

”Wysokość opłat w ramach PPK, w porównaniu do innych produktów inwestycyjnych, będzie na bardzo niskim poziomie - nie będzie przekraczać 0,6 proc., z czego maksymalnie 0,5 proc. opłaty za zarządzanie aktywami, a 0,1 proc. opłaty uzależnionej od wyników danego funduszu. Tak niskie opłaty mają bardzo istotne znaczenie w przypadku długiego horyzontu czasowego oszczędzania, więc jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla pracowników i będzie zachęcało do oszczędzania na emeryturę. PZU dostosuje swoją ofertę produktową tak aby odpowiadała minimalnym opłatom oraz wysokiej efektywności dla Klienta”.

PPKPPE

”Dla pracownika korzyści wynikające z formy jaką jest PPE to opłacanie całej składki przez pracodawcę oraz pełny dostęp do środków przy wypłacie w wieku emerytalnym. Natomiast w PPK występuje „współpłatność” między pracownikiem, a pracodawcą oraz przekazanie części środków w wysokości 75 proc. z wypłaty na produkt rentowy. Rozwiązanie PPK zakłada natomiast dopłaty Państwa do rachunków oszczędnościowych w wysokości 250 zł na początku oraz 240 zł co roku a także gwarantuje powszechność – dziś PPE posiada niewielu pracodawców. Pracodawca będzie mógł założyć PPE przy składne minimalnej w wysokości 3,5 proc. i być zwolnioną z obowiązku założenia PPK, ale będzie mógł także w ramach benefitów socjalnych dla pracowników założyć zarówno PPE jak i PPK. PZU będzie posiadało w swojej ofercie zarówno produkt PPE, jak i PPK”.

Powszechność systemu

”Obowiązek utworzenia PPK przez wszystkich pracodawców daje dużą szansę, że planowany system stanie się powszechny. Przykład PPE pokazał, że w przypadku braku obligatoryjności, na rozwiązania emerytalne dla swoich pracowników decydują się jedynie nieliczne firmy. Kluczem do sukcesu są także firmy, które będą oferowały PPK o dużej i profesjonalnej sieci dystrybucji, takie jak PZU. Terminy określone przez ustawodawcę na założenie PPK są rozsądne i dają czas na szczegółową analizę rozwiązań”.

Zapis antykoncentracyjny

”Zgodnie z projektem ustawy zostanie wprowadzony 15 proc. limit udziału w aktywach całego rynku, powyżej którego instytucje finansowe nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie, jedynie będą mogły pobierać opłatę od wyników funduszy, maksymalnie 0,1 proc. W naszej ocenie zapis ten może negatywnie wpłynąć na powszechność i sukces reformy, ponieważ nie wszystkie TFI zdecydują się na oferowanie PPK. Natomiast podmioty z dużą siecią sprzedaży nie będą mogły wykorzystać w pełni całego potencjału dystrybucji”.

Podmioty, które będą mogły tworzyć PPK

”Podmiotami dopuszczonymi do udziału w programie będą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, co wynika z dużego doświadczenia w zarządzaniu aktywami na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W ramach Grupy PZU posiadamy TFI PZU SA, które jest bardzo doświadczonym asset managerem i stworzy atrakcyjne dla Klientów rozwiązanie. Zgodnie z projektem ustawy, opłaty z tytułu dostępu do portalu PPK od dostawców PPK będą podzielone na wstępne (jednorazowa, nie wyższa niż 1 mln zł na instytucję) oraz roczne, nie wyższe niż 0,1 proc. wysokości zgromadzonych aktywów. Jeśli wysokość tych opłat będzie zbliżona do wartości maksymalnych, może to wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania instytucji finansowych oferowaniem produktu PPK, szczególnie wśród TFI z mniejszymi aktywami”.

Komentarze