Informacje

Zyski banków prawie bez zmian

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2018, 11:04

  • 1
  • Powiększ tekst

Wynik finansowy netto sektora bankowego był w 2017 r. niższy o 1,7 proc. niż w 2016 r. i wyniósł 13,6 mld zł. Z tytułu odsetek banki zarobiły o 12,1 proc. więcej niż rok temu (42,5 mld zł) , zaś z tytułu opłat i prowizji o 9,2 proc. więcej (13,7 mld zł) - podał Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Wyniki finansowe banków w 2017 r.

Wartość kredytów udzielonych dla sektora niefinansowego, czyli przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym, zwiększyła się o 3,2 proc. do 1 040,3 mld zł, a depozytów o 4,0 proc. do kwoty 1 062,5 mld zł, w tym kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 365,8 mld zł (wzrost o 6,1 proc.) i dla gospodarstw domowych - 667,5 mld zł (więcej o 1,7 proc.). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,5 proc.) zaciągnięte przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe wyniosły 390,9 mld zł, w tym 107,1 mld zł we frankach szwajcarskich. Natomiast kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (147,0 mld zł) stanowiły łącznie 80,6 proc. kredytów gospodarstw domowych.

Koszty działania banków wzrosły o 4,2 proc. tj. do 32,9 mld zł.

Koszty pracownicze wzrosły o 5,7 proc. i wyniosły 16,6 mld zł, natomiast koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,8 proc. do 16,3 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz kosztów informatycznych.

Wynik finansowy netto w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, na co składały się zyski netto 598 banków w kwocie 14,5 mld zł oraz straty netto 18 banków (12 komercyjnych, w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych oraz 6 banków spółdzielczych) o wartości 0,8 mld zł.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze