Informacje

Doskonałe wieści z EBI

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 kwietnia 2018, 10:22

    Aktualizacja: 13 kwietnia 2018, 15:24

  • 0
  • Powiększ tekst

Rośnie kapitał zakładowy i aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw - wynika z raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego ws. inwestycji i ich finansowania. Dodano, że najważniejszą barierę dla dalszych inwestycji jest brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej

Głównie wnioski z dorocznego raportu EBI ws. inwestycji i finansowania inwestycyjnego (EIBIS) zaprezentowano w piątek na konferencji zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski (NBP) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Jak podano w raporcie, wzrósł kapitał zakładowy i inwestycje polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie zaznaczono, że „działalność inwestycyjna na poziomie przedsiębiorstw nadal jest jednak poniżej średniej UE, a brak odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej stanowi obecnie najważniejszą barierę dla dalszych inwestycji”.

W komunikacie z raportu czytamy także, że 

utrzymanie dynamiki wzrostu wymaga skoncentrowania się na nowo na produktywności i innowacyjności, przy czym do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest silne zaangażowanie ze strony sektora publicznego i prywatnego .

Z raportu wynika, że swoje plany inwestycyjne rozszerzają również gminy, które „planują kłaść większy nacisk na modernizację infrastruktury niż na jej konserwację”.

Prognozy makroekonomiczne w Polsce są nadal stabilne i obiecujące. Dynamiczny wzrost gospodarczy będzie prawdopodobnie nadal trwał w 2018 roku dzięki wysokiej konsumpcji prywatnej i ożywieniu inwestycji po okresie zastoju związanego z cyklicznością funduszy UE. Niemniej w celu zapewnienia długoterminowej konwergencji Polski z UE oraz zrównoważonego charakteru modelu wzrostu, konieczne jest rozwiązanie ważnych problemów strukturalnych - napisano w komunikacie.

Dynamiczny wzrost w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat szedł w parze z bardzo niskimi inwestycjami, a w kapitale zakładowym utrzymują się znaczące luki” - mówi, cytowana w komunikacie, Debora Revoltella z EBI.

Aby utrzymać obecną dynamikę rozwoju gospodarczego, Polska musi zmienić swój model wzrostu. Wymaga to koncentracji na produktywności oraz dokonania solidnych inwestycji prywatnych i publicznych w podstawy gospodarki opartej na wiedzy. Strona finansująca musi okazywać równoległe wsparcie, w czym istotną rolę mogą odegrać instrumenty finansowe UE - dodaje.

Vazil Hud k, wiceprezes EBI dodał, że „mimo wyraźnie wysokiego wzrostu aktywności inwestycyjnej w sektorze przedsiębiorstw, stopa inwestycji przedsiębiorstw w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w UE”.

Inwestycje w wartości niematerialne są szczególnie niskie, nawet w porównaniu z innymi państwami członkowskimi UE, które są w trakcie nadrabiania zaległości. EBI jest gotowy na podjęcie działań i zapewnienie koniecznego finansowania, dzięki któremu Polska będzie mogła zmienić swój model wzrostu dzięki inwestycjom wysokiej jakości oraz kontynuować pomyślną konwergencję gospodarczą z UE  - dodaje.

Poinformowano, że przeprowadzono też jednorazowe badanie dotyczące gmin.

Podczas konferencji zaprezentowano wnioski z badania EIBIS. „Na poziomie przedsiębiorstw w ostatnim roku obrotowym działalność inwestycyjna wzrosła w większości polskich firm” - podano.

Pozytywna tendencja będzie się utrzymywać - w tym roku wzrost działalności inwestycyjnej ma nastąpić we wszystkich sektorach. Jednak niemal jedna czwarta polskich firm (24 proc.) uważa, że ich nakłady inwestycyjne w ciągu ostatnich trzech lat były niewystarczające. Wynik ten jest wyższy niż średnia w UE (15 proc.). Choć głównym priorytetem przedsiębiorstw są inwestycje odtworzeniowe, to coraz większy nacisk kładą one na rozwój nowych zdolności produkcyjnych i opracowywanie nowych produktów. Za dwie najważniejsze bariery inwestycyjne uznaje się niedobór wykwalifikowanej siły roboczej (89 proc.) oraz ogólną niepewność co do przyszłości (87 proc.). Oba te zjawiska występują w Polsce częściej, niż wynika to ze średniej w UE  - czytamy w komunikacie.

Dodano, że „na poziomie samorządów terytorialnych w ciągu ostatnich pięciu lat niemal 60 proc. gmin w Polsce odnotowało wzrost działalności inwestycyjnej na podlegających im obszarach, a tylko 9 proc. z nich odnotowało w tym zakresie spadek”.

Jednakże 38 proc. polskich gmin uważa, że działalność inwestycyjna na ich obszarze jest niewystarczająca. Do głównych ograniczeń w dokonywaniu inwestycji infrastrukturalnych przez polskie gminy należy długi czas oczekiwania na uzyskanie potrzebnych zgód. Kolejną przeszkodą jest utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, który w Polsce występuje częściej niż w UE. Gminy wykorzystują do finansowania infrastruktury głównie własne zasoby oraz środki pochodzące z programów UE  - napisano.

W komunikacie przypomniano, że EBI jest instytucją UE udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

W tym roku mija 60. rocznica działalności EBI, który został utworzony w 1958 roku na mocy traktatu rzymskiego podpisanego na rok przed ustanowieniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli obecnej Unii Europejskiej (UE). W Polsce, gdzie EBI prowadzi działalność od 1990 roku, Bank sfinansował w tym czasie w całym kraju około 420 projektów i programów inwestycyjnych o wartości około 65 mld euro. Polska jest największym odbiorcą środków EBI wśród państw, które przystąpiły do UE po 2004 roku - głosi komunikat.

Doroczne badanie EBI dotyczące inwestycji i finansowania inwestycyjnego (EIBIS) prowadzono w całej Unii Europejskiej, obejmowało 12 500 MŚP i większych przedsiębiorstw niefinansowych.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze