Informacje

autor: fot. Wikimedia Commons
autor: fot. Wikimedia Commons

Orlen notuje spory zysk

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2018, 08:53

    Aktualizacja: 26 kwietnia 2018, 08:54

  • 1
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy Orlen w 1 kw. 2018 r. wyniósł 1,04 mld zł przy 2,08 mld zł w tym samym okresie 2017 r. Zysk netto PKN Orlen w 1 kw. 2018 r. osiągnął poziom 788 mln zł, gdy w analogicznym okresie 2017 r. było to 1,27 mld zł - wynika z danych finansowych spółki.

Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne w pierwszym kwartale, grupa Orlen wypracowała bardzo dobre wyniki, koncern wchodzi więc w kolejny kwartał, utrzymując silną pozycję finansową” - ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

I dodał: „Jesteśmy gotowi do realizacji intencji zadeklarowanych Ministerstwu Energii w sprawie grupy Lotos czy kontynuacji kluczowych inwestycji na wszystkich rynkach macierzystych, a także projektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego koncernu i Polski”.

PKN Orlen przypomniał, że w pierwszym kwartale spółka ta podpisała list intencyjny z Ministerstwem Energii w sprawie przejęcia Grupy Lotos, a także deklarację o współpracy z rządem Litwy w kontekście rozwoju spółki Orlen Lietuva, która zarządza rafinerią w Możejkach.

EBITDA LIFO grupy Orlen w 1 kw. 2018 r. wyniosła 1,89 mld zł przy 2,32 mld zł w tym samym czasie 2017 r. „Rezultat został osiągnięty w efekcie wzrostu przerobu ropy o 8 proc., wzrostu wolumenów sprzedaży o 4 proc. oraz wyższych marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu rok do roku” - podała spółka.

Według płockiego koncernu „segment detaliczny zanotował rekordowy kwartał”, osiągając w 1 kw. 2018 r. wynik EBITDA LIFO na poziomie 464 mln zł.

Jak zaznaczyła spółka, w 1 kw. 2018 r. „odnotowano spadek modelowej marży downstream o 0,7 USD/bbl (baryłkę) liczone rok do roku, głównie w efekcie wzrostu średniej ceny ropy Brent o 13 USD/bbl rok do roku oraz umocnienie średniego kursu złotego względem USD i euro”.

Według płockiego koncernu w 1 kw. 2018 r. na rynku polskim, czeskim i litewskim odnotowano wyższą konsumpcję oleju napędowego rok do roku przy jednoczesnym spadku na rynku niemieckim; z kolei konsumpcja benzyn rok do roku była wyższa w Polsce i Niemczech, przy spadkach w Czechach i na Litwie. Z danych spółki wynika, że w 1 kw. 2018 r. konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 6 proc. w przypadku oleju napędowego i o 5 proc. w przypadku benzyny.

PKN Orlen podkreślił, że w 1 kw. 2018 r. odnotował wzrost średniego wydobycia o 19 proc. liczone rok do roku, osiągając poziom 17,1 tys. (baryłek ekwiwalentu na dobę (boe/d)), co przełożyło się na wynik segmentu EBITDA LIFO w wysokości 68 mln zł.

Jak wyliczył płocki koncern, w Polsce zakończono wiercenie trzech otworów poszukiwawczych oraz kontynuowano analizy danych sejsmicznych; prowadzono również prace przygotowawcze do wykonania akwizycji danych sejsmicznych oraz kolejnych wierceń poszukiwawczych.

Z kolei w Kanadzie, według PKN Orlen, rozpoczęto przy udziale partnerów przedsięwzięcia wiercenie 8 odwiertów, a 6 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu; do produkcji zostało włączonych 7 odwiertów na obszarze Kakwa oraz Ferrier. „W rejonie Kakwa kontynuowano rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu gazu i sieci rurociągów zbiorczych oraz rozpoczęto kolejną fazę instalacji gazodźwigów na otworach wydobywczych” - zaznaczyła spółka.

PKN Orlen podkreślił, że „zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju, koncern konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w segment energetyki w oparciu o kogenerację”. Wspomniał przy tym, iż w 1 kw. 2018 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie bloku parowo-gazowego w Płocku, wspólnie z PSE kontynuowano jego testy i próby, a także uzyskano wszystkie decyzje niezbędne do eksploatacji.

Po oddaniu do użytku inwestycji w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh energii elektrycznej, co będzie stanowiło ok. 4,5 proc. łącznej produkcji w Polsce” - poinformował płocki koncern.

Spółka przypomniała jednocześnie, że w ostatnim czasie ogłoszono tam postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. „W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc inwestycji może wynieść 1200 MW” - podał PKN Orlen.

Jak poinformował płocki koncern, nakłady inwestycyjne w grupie Orlen w 1 kw. 2018 r. osiągnęły poziom 802 mln zł, w tym 400 mln zł w segmencie downstream (rafineria, petrochemia, energetyka - PAP) i 247 mln zł w segmencie wydobycia. Według spółki łączne środki na inwestycje w grupie Orlen w całym 2018 r. mają wynieść 4,8 mld zł.

Zadłużenie finansowe netto grupy Orlen na koniec marca 2018 r. wyniosło - jak czytamy - 5,2 mld zł, „przy zachowaniu bezpiecznego, przewidzianego w strategii, poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego 15,7 proc.”.

W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania, PKN Orlen zamierza kontynuować program obligacji detalicznych, zainicjowany jeszcze w 2017 r.” - zapowiedziała spółka, przypominając, że subskrypcja kolejnej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych rozpocznie się 7 maja. (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze