Informacje

autor: flickr
autor: flickr

Próchnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 maja 2018, 08:46

  • 1
  • Powiększ tekst

Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformowała spółka. Pomimo to, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.

Pomimo podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta, zarząd spółki potwierdza, że w dalszym ciągu uznaje złożony przez spółkę w dniu 27 03 2018 r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. Jednakże mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki, wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, zarząd z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o upadłość spółki - czytamy w komunikacie.

Decyzja została podjęta także w związku z faktem, że opóźnia się ogłoszenie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, a także wszczynanymi postępowaniami egzekucyjnymi przeciwko spółce, co w konsekwencji prowadzi do zajęcia rachunków bieżących i uniemożliwia bieżące regulowanie zobowiązań, podano także.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, nie ma wpływu na rozpoznanie przez sąd [….] wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, z uwagi na fakt, że […] w przypadku zbiegu wniosków restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, w pierwszej kolejności sąd rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny. Zarząd zastrzega, że w przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, wówczas zarząd dokona rewizji swojej decyzji w przedmiocie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości - podsumowano.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156.

Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age.

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews)

Powiązane tematy

Komentarze