Informacje

autor: flickr
autor: flickr

Banki zaostrzą politykę kredytową dla MŚP

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 7 maja 2018, 11:33

  • 0
  • Tagi: banki kredyt konsumpcyjny kredyty mśp nbp polityka kredytowa
  • Powiększ tekst

II kwartale banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla MŚP oraz deklarują łagodzenie polityki kredytowej w kredytach konsumpcyjnych - wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników kwartalnej ankiety NBP dot. polityki kredytowej banków.

Z ankiety wynika też, że w I kwartale 2018 roku popyt na kredyty mieszkaniowe znacznie wzrósł, a na kredyty dla przedsiębiorstw i kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację „Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Dokument omawia zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2018 r. oraz przewidywania dot. II kw. 2018 r.

Jak wynika z komunikatu, „w I kwartale 2018 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw oraz kontynuowały zaostrzanie niektórych warunków polityki kredytowej, m.in. podniesienie pozaodsetkowych kosztów kredytu”.

Banki nie odczuły przy tym istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na II kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla MŚP oraz wzrost popytu na kredyt - głosi komunikat.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2018 r. nie zmieniły się, informuje NBP, natomiast drugi kwartał z kolei banki obniżyły marżę kredytową.

W analizowanym okresie wystąpił istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co wynikało głównie z udostępnienia ostatniej transzy programu +Mieszkanie dla Młodych+. Na II kwartał 2018 r. banki deklarują brak zmian polityki kredytowej oraz oczekują kontynuacji wzrostu popytu - czytamy.

W I kwartale również pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, jednocześnie podwyższając pozaodsetkowe koszty kredytu - wynika z komunikatu.

Na II kwartał 2018 r. banki deklarują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu - informuje NBP.

Ankietę, jak podaje NBP, na początku kwietnia 2018 r. wypełniło 27 banków o udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89 proc. (PAP)

Komentarze