Informacje

Specgrupa naprawi prawo budowlane

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 18 maja 2018, 14:41

  • 2
  • Tagi: biznes budownictwo kodeks urbanistyczno-budowlany prawo prawo budowlane przepisy urbanistyka
  • Powiększ tekst

Minister inwestycji i rozwoju powołał zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego - poinformował resort.

Głównym zadaniem zespołu będzie wsparcie ministra inwestycji i rozwoju w zakresie opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, w sposób szczególny obejmującej zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane. Dodatkowym celem, wynikającym z eksperckiego charakteru zespołu, będzie przedstawianie stanowiska do uwag zgłaszanych w toku prowadzonych prac legislacyjnych uwzględniających wyniki prac zespołu - czytamy w komunikacie.

Prace zespołu będą kontynuacją dotychczasowych działań resortu, mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego. Zespół korzystać będzie z dorobku swoich poprzedników, m.in. działających w ostatnim czasie zespołów wewnątrzresortowych. W tym zakresie członkowie zespołu dokonają przeglądu przygotowanych w resorcie projektów aktów prawnych, w szczególności projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, podano także.

Efektem prac ma być opracowanie zmian legislacyjnych, które spowodują uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie represyjności procesu inwestycyjno-budowlanego oraz poprawią funkcjonowanie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów prorozwojowych i przyjaznych inwestorowi, jednocześnie chroniących konstytucyjne prawa innych uczestników tych procesów - czytamy dalej.

Zespół będzie składać się z przedstawicieli środowisk uczestniczących w procesie tworzenia przestrzeni publicznej, w tym z urbanistów, architektów i deweloperów. Członkami będą również przedstawiciele Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, podsumowano.

Na podst. ISBnews

Komentarze