Informacje

MF: Luka w VAT zmniejszyła się o 6 procent

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 5 czerwca 2018, 09:54

    Aktualizacja: 5 czerwca 2018, 09:57

  • 0
  • Powiększ tekst

Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się w ub.r. o 6  procent do ok. 25 mld zł, tj. ok. 14 proc. potencjalnych wpływów, podało Ministerstwo Finansów

Pomimo faktu, że według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6  proc.), to wciąż wynosiła ona ok. 25 mld zł, tj. ok. 14 proc. potencjalnych wpływów. Istnieje więc znacząca przestrzeń do poprawy w zakresie ściągalności podatku VAT w nadchodzących latach - czytamy w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”.

Opierając się na metodyce Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, można oszacować, że w 2017 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect) wyniosła 10,8 mld zł (z 17,4 mld zł uzyskanych w latach 2016 - 2017), podano także.

Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły w 2017 r. wymierne efekty - podsumował resort.

W 2017 r. dochody z VAT wyniosły 156,8 mld zł i były wyższe o 13,32 mld zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w ustawie budżetowej na 2017 r. na poziomie 109,3 proc. W porównaniu do 2016 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 30,22 mld zł, tj. o 23,9 proc. nominalnie i o 21,4 proc. realnie, podano też w materiale.

(ISBnews)SzSz

Powiązane tematy

Komentarze