Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

SKOKi zawsze bezpieczne - uchwała rady BFG

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 lipca 2013, 11:51

  • 1
  • Powiększ tekst

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła stawkę stosowaną przez SKOK-i do obliczenia rocznej opłaty na rzecz BFG. Określona wysokość składki wyraźnie określa jak bezpieczna jest działalność spółdzielczych kas. Jest to skutek przepisów nowelizujących ustawę o SKOK.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej określiła stawkę stosowaną przez SKOK-i do obliczania opłaty rocznej wnoszonej na rzecz BFG. Stawka została określona w wysokości 0,02 proc. wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych spółdzielczych kas, co zważywszy dopuszczoną przez ustawę maksymalną wysokość stawki na poziomie 0,3% odzwierciedla  niskie ryzyko działalności spółdzielczych kas.

Tym samym SKOK-i dołączają do podmiotów odprowadzających składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Uchwała Rady BFG z 27 czerwca br. została podjęta na podstawie przepisów nowelizujących ustawę o skok. Nowe regulacje sprawiają, że SKOK-i dołączają do grona podmiotów odprowadzających składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Misją BFG jest działanie na rzecz stabilności rynku finansowego, a depozyty chronione są do wysokości równowartości 100 000 euro. Poprzednio depozyty w kasach zabezpieczał odrębny, stworzony przez Kasy system, który dawał zabezpieczenie  również do wysokości równowartości 100 000 euro.

Oznacza to, iż obecnie kasy są jeszcze lepiej zabezpieczone.

Powiązane tematy

Komentarze