Informacje

Gminy zbudują więcej mieszkań

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 lipca 2018, 10:24

    Aktualizacja: 25 lipca 2018, 10:32

  • 1
  • Powiększ tekst

Wkrótce do konsultacji publicznych trafi projekt rozporządzenia dotyczący rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Rząd uwzględni w proponowanych przepisach możliwość ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł na to samo przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Jak tłumaczył Soboń, „w projekcie uwzględnione są sygnalizowane przez kredytobiorców i BGK postulaty dotyczące korzystania z pomocy”. Jego zdaniem projekt rozporządzenia zawiera kilka przepisów, które uelastycznią pomoc, bo odnoszą się do wyposażenie zasobu.

Korygujemy przepis nakładający obowiązek instalacji w pomieszczeniu kuchennym kuchenki (gazowej lub elektrycznej) z piekarnikiem na rzecz piekarnika i kuchenki (elektrycznych/gazowych). Dziś wystarczy takie określenie, żeby pomoc była efektywnie wykorzystywana - stwierdził.

1 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Nowelizacja wprowadziła możliwość udzielania 20 proc. grantów z Funduszu Dopłat gminom i związkom międzygminnym na wsparcie społecznego budownictwa czynszowego. Grant będzie przeznaczany na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na udziale gminy lub związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem przez inwestora prywatnego, np. przez spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne podmioty na podstawie zawartej z gminą umowy.

W zamian za to gmina będzie miała prawo wskazywania najemców takich lokali mieszkalnych. Finansowe wsparcie będzie mogło być łączone z finansowaniem zwrotnym (udzielanym w wysokości do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia) uzyskiwanym na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Wkrótce do konsultacji publicznych trafi projekt rozporządzenia dostosowujący przepisy do nowych możliwości w zakresie łącznego ubiegania się przez inwestorów o finansowe wsparcie i finansowanie zwrotne (m.in. w zakresie pomocy publicznej).

Zmienią się kryteria oceny punktowej wniosków. Część „Partycypacja najemcy” będzie zmieniona na „Partycypacja najemcy/wkład mieszkaniowy”, co pozwoli również na premiowanie przedsięwzięć, w ramach których powstaną lokale mieszkalne, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Przyjęte w maju ustawowe zmiany zwiększyły do kwoty 6,2 mld zł do 2025 r. pomoc rządu na finansowanie mieszkań komunalnych, socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze