Informacje

Orlen wspiera polskich studentów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 sierpnia 2018, 11:08

  • 1
  • Powiększ tekst

Prowadzona przez PKN Orlen Fundacja „Orlen - Dar Serca” udzieli wsparcia zdolnym i ambitnym studentom z Polski, przyjętym na zagraniczne uczelnie wyższe, którzy po zakończeniu nauki wrócą do kraju i podejmą pracę w sektorze publicznym. Maksymalna kwota stypendium to 200 tys. zł.

Jak poinformował w środę PKN Orlen, „Fundacja Orlen Dar Serca” uruchamia program stypendialny Bona Fide (łac. w dobrej wierze), który jest „inicjatywą o charakterze mecenatu, czyli opieki nad rozwojem osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski”.

Program stypendialny Bona Fide adresowany jest do polskich studentów studiów II lub III stopnia kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych, ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Ma za zadanie zachęcić ambitne, młode osoby do powrotu do Polski po ukończeniu przez nich najlepszych zagranicznych studiów i wesprzeć je w rozwoju zawodowym, by zdobytą wiedzą i umiejętnościami wzmocniły polskie przedsiębiorstwa - wyjaśnił płocki koncern.

PKN Orlen zapowiedział, że „maksymalna kwota stypendium wynosi 200 tys. zł”.

Stypendyści po zakończeniu zagranicznych studiów zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub administracji publicznej. W pierwszej edycji programu zaplanowane jest przyznanie maksymalnie 10 stypendiów - poinformował PKN Orlen.

PKN Orlen podał, że kwalifikacja do programu Bona Fide jest dwuetapowa - w pierwszym kroku kandydaci muszą przesłać komplet dokumentów, a osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowy indywidualne, w wyniku których wyłonieni zostaną stypendyści.

Ponieważ program startuje przed rozpoczęciem najbliższego roku akademickiego, termin na złożenie wniosków upływa 8 sierpnia 2018 r. - zaznaczył płocki koncern, wyjaśniając, iż regulamin i formularz wniosku stypendialnego Bona Fide oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Fundacji Orlen Dar Serca: http://www.orlendarderca.pl w zakładce „Nasza Działalność”.

Fundacja Orlen Dar Serca, która realizuje m.in. działania edukacyjne, a także na rzecz chorych dzieci oraz wspiera rodzinne domy dziecka, została powołana przez PKN Orlen w 2001 r. Wcześniej od 1997 r., podobną działalność prowadziła jej poprzedniczka - Fundacja Petrochemia Dzieciom.

SzSz(PAP)

Powiązane tematy

Komentarze