Informacje

Mniej mieszkań na rynku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 września 2018, 10:31

  • 0
  • Powiększ tekst

Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania spadła do 11.204 w I poł. 2018 r., co oznacza spadek o 3,3 proc. r/r - podał GUS. Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 7.714,1 tys. m.kw., tj. o 1,7 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (94,6 proc.) oraz handlowo-usługowych (33,5 proc.). Pod względem przekazanej do eksploatacji powierzchni budynków niemieszkalnych w I półroczu 2018 roku przeważały (44,9 proc. powierzchni) budynki przemysłowe i magazynowe. Znaczące udziały miały pozostałe budynki niemieszkalne (21,8 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (14,5 proc.) - czytamy w komunikacie.

Jak podał GUS, największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2018 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1.244,3 tys. m2), wielkopolskim (991,5 tys. m2) i śląskim (956,8 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (147,8 tys. m2), opolskim (183,4 tys. m2) i świętokrzyskim (208,1 tys. m2). Największy przyrost powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 70,4 proc.), śląskim (38,3 proc.), pomorskim (30,2 proc.) oraz małopolskim (27,1 proc.).

W I półroczu 2018 roku wydano pozwolenia na budowę dla 17 474 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 11 029,3 tys. m2. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego dla liczby budynków odnotowano spadek o 7,6 proc., natomiast dla powierzchni - wzrost o 7,2 proc.. Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowanej nowych budynków niemieszkalnych notowano dla hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (więcej o 79,8 proc.), budynków przemysłowych i magazynowych (22,4 proc.), handlowo-usługowych (11,7 proc.) oraz dla ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (4,1 proc.). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (43,3 proc.) oraz pozostałe budynki niemieszkalne (21,9 proc.) - czytamy dalej w raporcie.

Ponadto w I półroczu 2018 r. wydano 23 152 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowi wzrost o 4,7 proc. w stosunku do I półrocza 2017 roku.

Na podst. ISBnews

Powiązane tematy

Komentarze