Informacje

Będzie nowy system wsparcia dla kogeneracji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 16 października 2018, 16:15

    Aktualizacja · 16 października 2018, 16:16

  • 0
  • Tagi: biznes energetyka finanse polityka prawo
  • Powiększ tekst

Odbiorcy końcowi energii elektrycznej dopłacą w 2019 r. 1,58 zł do każdej zużytej MWh jako wsparcie dla kogeneracji - planuje resort energii. We wtorek z Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowego systemu wsparcia kogeneracji.

Dotychczasowy model wsparcia dla kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wygasa z końcem 2018 r. Zgodnie z wytycznymi KE, powinien go zastąpić system w pełni zgodny z regulacjami europejskimi, czyli oparty o aukcje. Projekt zakłada, że koszty systemu wsparcia będą rozłożone na wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego. Planowane jest ustalenie do końca 2019 roku opłaty kogeneracyjnej na poziomie 1,58 zł za 1 MWh.

Zgodnie z projektem, przygotowanym przez Ministerstwo Energii instalacje kogeneracyjne zostaną podzielone na nowe - oraz „znacznie zmodernizowane” i istniejące. Źródła zostaną też podzielone w zależności od mocy elektrycznej - do 1 MW, 1-50 MW oraz ponad 50 MW. Warunkiem uczestnictwa w systemie wsparcia jest wprowadzanie do publicznej sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej.

Nowy system wsparcia zakłada dla jednostek nowych i znacznie zmodernizowanych o mocy 1-50 MW aukcje w formule „pay as bid”. Mechanizm ten ma gwarantować inwestorom, którzy wygrali w aukcji, stały strumień przychodów ustalony w postaci premii do ceny energii elektrycznej. Według ME, wprowadzenie aukcji rozliczanych według ceny ofertowej - „pay as bid” - promuje wyłącznie najbardziej efektywne technologie oraz lokalizacje, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu. Wsparcie ma zostać przydzielane na 15 lat, Minister Energii określać ma niewiążąco 2-letnią perspektywę budżetu aukcyjnego.

Ministerstwo podkreśla, że system aukcyjny będzie zawierał m.in. mechanizmy zapobiegające nadmiernemu wsparciu, np. poprzez odliczanie od pomocy operacyjnej wszelkiej wcześniej uzyskanej pomocy inwestycyjnej.

Dla jednostek o mocy elektrycznej 1 MW ministerstwo proponuje wprowadzenie odrębnego mechanizmu gwarantowanej stałej premii do ceny energii elektrycznej (feed in premium), z góry określonej z rozróżnieniem na rodzaj paliwa. Minister Energii ma co roku określać wolumen energii z nowych oraz znacznie zmodernizowanych jednostek o mocy do 1 MW.

Dla istniejących i zmodernizowanych jednostek o mocy 1-50 MW system wsparcia ma mieć formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej. Wszystkie istniejące instalacje będą dopuszczone do wsparcia, które będzie odpowiadać różnicy pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, a rynkową ceną energii.

Natomiast jednostki o mocy ponad 50 MWe proponuje się wyłączyć z aukcji i objąć systemem premii, wyznaczanej indywidualnie. Z kolei wsparcie dla jednostek o mocy 300 MWe podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Ministerstwo szacuje, że nowym systemem od 2021 r. obejmowane będzie co roku 200 MWe nowych mocy gazowych, oraz 75 MWe nowych mocy na paliwa stałe.

SzSz (PAP)

Komentarze